Frequently Asked Questions - Használati kérdések


Elfelejtettem a Neptun kódomat/jelszavamat?

Ezeket az adatokat szintén a képzésnek megfelelő Tanulmányi Osztály tudja megadni. Ha szükséges akkor a jelszót is ők írják át ill. vissza.

Felvettem a tantárgyaimat, de mégsem készül el az órarendem. Miért?

Ez azért lehetséges, mert az adott tanszék már kiírta a választott kurzust, azonban az órák időpontja még nem lett felírva a Neptunba. Valószínűleg ez csak átmeneti állapot, és hamarosan kiírják az időpontokat is. Ilyenkor nem szükséges újból jelentkezni a tantárgyra, amikor kiírják az időpontot, az megjelenik az órarendben is.

Elsőéves, első féléves vagyok, kell-e tantárgyat felvennem?

NEM szabad! A rendszer megengedi, azonban mivel más órát nem lehet felvenni, így nincs értelme az egyéni felvételnek. Az elsőévesek, akik már kredit-rendszerben hallgatnak az egyetemen, automatikusan megkapják a mintatanterv óráit.

Kitől kapom meg a Neptun kódomat?

Minden hallgató a beiratkozáskor kapja meg a személyes adatait, Neptun kódját és a jelszavát tartalmazó, személyre szóló levelet. A levél mellé, a Neptun kezelését rövidített formában tartalmazó hallgatói tájékoztató is tartozik. Az Oktatók az intézeti Neptun asszisztenstől (Neptun adminisztrátortól) kaphatják meg a személyre szóló Neptun belépési információjukat.