Hivatalos Tájékoztatás az Adóigazoláshoz

Tisztelt Hallgatók!

Az Egyetem által 2009-es adóévre kiadott adóigazoláson az apró betűs részben törvényi hivatkozás tévesen jelent meg.
A javított hivatkozás az alábbi:
"35. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével megállapított összevont kedvezményalap 30 százaléka, de legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott összeg.
(2) Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 3 millió 400 ezer forintot nem haladja meg, a csökkentés mértéke az őstermelői adókedvezménnyel együtt legfeljebb 100 ezer forint lehet. Az említett értékhatár túllépése esetén az összevont adókedvezmény mértéke a 100 ezer forintból a 3 millió 400 ezer forintot meghaladó jövedelemrész 20 százalékát meghaladó rész, de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 ezer forint lehet."

A kiadott adóigazolás érvényes, az adókedvezmény érvényesítését nem befolyásolja!

Üdvözlettel:
Neptun csoport

Költségtérítési díj teljesítésének menete és a számlázási folyamat a Neptun Pénzügyi rendszerben

A költségtérítési díj teljesítésének két módja lehetséges:

  1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat
  2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be

Pénzbefizetés

Kedves Hallgatók!

Készpénzes befizetést NEM áll módunkban elfogadni a gyűjtőszámlára!

Kérjük csak banki átutalással töltsék fel egyéni gyűjtőszámlájukat. Az átutalás ideje 2-3 munkanap.

Köszönjük:
Neptun csoport

Adóigazolás 2009.

TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a felsőoktatási képzésekért befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezmény feltételeiről:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalap adóját a képzési költsége(i) címén befizetett összegnek a 30 százaléka, de legfeljebb 100 ezer forint csökkentheti. [Szja. törvény 35. § : lásd a tájékoztató végén].

A 2009/10 tanév 1. félévének lezárásához kapcsolódó fontos információk hallgatók részére

1)
A 2009/10. tanév 1. félévben a vizsgaidőszak:
Nappali tagozatos hallgatók esetén: 2009. december 14. (hétfő) - 2010. január 22. (péntek)
Nem nappali tagozatos hallgatók esetén: 2009. december 14. (hétfő) - 2010. január 23. (szombat)

2009. december 19. (szombat) munkanap (vizsganap).
2009. december 24 - 2010. január 3. között a főiskola zárva tart!

A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhetnek vizsgákra.
Egy tantárgy vizsgaidőpontjai közül csak egyre tud a hallgató jelentkezni. Tárgyanként az első vizsga alkalom és az első ismétlővizsga alkalom ingyenes, az ezt követő ismétlő javítóvizsgára csak akkor tud jelentkezni a hallgató, ha a vizsgaismétlési díját már befizette. (TVSZ 25.§)
A Neptun rendszer túlterhelését elkerülendő karonként eltérő időpontban lehet először jelentkezni vizsgára:

RKK - november 30. 8:00 órától
KVK - december 1. 8:00 órától
KGK - december 2. 8:00 órától
NIK - december 3. 8:00 órától
BGK - december 4. 8:00 órától

A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.
Utólag nem lehet hallgatót felíratni a vizsgaalkalomra.

Marketing és minőségügyi felmérés 2009.

Kedves sikeresen felvételizett Hallgatónk!

A Budapesti Műszaki Főiskola a sikeres felvételizők körében felmérést készít a jelentkezés okairól, a főiskola megítéléséről, a tájékoztatás minőségéről. Az összegyűjtött információk segítségével jobban tudjuk szervezni a leendő felvételizők tájékoztatását, a főiskola megismertetésének folyamatát.
Kérjük, értelemszerűen töltse ki a kérdőívet, hogy az adatok feldolgozása zökkenőmentesen megtörténhessen.
A kérdőív elérhető Neptun redszerbe belépve az Ügyintézés / Véleményezés menüpont alatt.

Köszönöjük együttműködését.

A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése

Erasmus előadás

Figyelem!

Előadás leendő Erasmus hallgatók számára belgiumi és finnországi tanulási lehetőségről!

Helyszín: Tavaszmező utca 15, fszt. 8, OLC labor

Időpont: 2009. október 12., 17 óra

Az előadások nyelve: angol

Témakörök: Két belgiumi angol nyelvű kurzus, valamint a belga és finn fogadóintézmények bemutatója

Sportpályázat

A Budapesti Műszaki Főiskola Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet, amivel a főiskola segítséget nyújtana a hallgatói sporttevékenységekhez, valamint támogatná a sportrendezvények, versenyek rendezését-különös tekintettel a BMF hallgatói csoportok, közösségek szervezett testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásait.

Pályázat leadás határideje: 2009.  október 12. (hétfő) 15 óra
Hely: BMF KANDÓ Kar, HTI 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. C ép. 501.
Határidő után érkező pályázatot nem fogadunk el!

Kulturális pályázat

Kulturális pályázat
2009-10-es oktatási év I. félévére

A Budapesti Műszaki Főiskola Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet kulturális tevékenységek szervezésére különös tekintettel  a főiskola keretei között a  hallgatók részére szervezett illetve nyújtott: kulturális tevékenységre, rendezvényszervezésre, karrier,- életviteli-és tanulmányi tanácsadásra.
A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson művészeti, kulturális célú öntevékeny csoportok számára programjaik megvalósításához, valamint lehetőséget kívánunk teremteni egyes hallgatók művészeti tevékenységéhez, bemutatkozásához. Továbbá cél a kulturális események: koncertek, múzeumok, színházi programok megtekintésével a magasabb művészetek megismerésének támogatása.

Pályázat beadási határideje: 2009. október 5. hétfő 17 óra

Nyelvi szintfelmérő vizsgák

Tisztelt Hallgatók!

2009. október 2. hetében szintfelmérő vizsgákat tartanak a nyelvtanárok.

Háromféle szintfelmérő vizsgára lehet jelentkezni:

1. Angol, illetve német szintfelmérő vizsga azok számára, akik a következő szemeszterben szeretnék felvenni a 75 órás, 3 kredites, szabadon választható általános nyelvi tárgyat. A szintfelmérő a csoportbeosztáshoz (középhaladó, haladó) szükséges.

2. Kritériumtárgy szintfelmérő vizsga (angol, német) a szakmai tárgy idegen nyelven, az úgynevezett kritériumtárgy felvételéhez.

3. Belső vizsga (angol) azok számára, akik nem angol nyelvből szerezték, vagy fogják megszerezni a középfokú nyelvvizsgát.

Tartalom átvétel