Választható tantárgyak mérnökhallgatók számára

Kedves Hallgatók!

Ezúton ajánljuk figyelmükbe a Tanulásmódszertan és a Hallgatói mentorálás választható tárgyakat, melyeket a KVK Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ oktatói indítanak mérnöki alapszakos hallgatók számára, az egyetem lemorzsolódást csökkentő új szolgáltatási programjaiként.

Kórusfelhívás

Tisztelt Oktatók és Hallgatók!

Várjuk az új énekeseket az Óbudai Egyetem Vegyes Karába!

A próbák időpontja: csütörtök 18:00 – 20:00
Helye: Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, a Blaha Lujza térnél
Cím: 1081 Budapest Népszínház utca 8. fszt. Tanácsterem

Zenei előképzettség NEM feltétel!

A Kórusmuzsika, zeneelmélet tárgy szabadon választható tárgyként felvehető a Neptun rendszerben.

A kórusba való felvétel előtt meghallgatást tartunk.

Időpont: 2022. február 3. csütörtök 13.30
Helyszín: Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
1084 Budapest Tavaszmező utca 17. A épület, 2. emelet, 215. kis rajzterem

INFORMATION ABOUT THE HUNGARIAN LANGUAGE AND CULTURE COURSES FOR SH-STUDENTS

Dear Students,

We would like to inform our SH students in the English taught study programme that the Óbuda University offers following opportunities for you to learn Hungarian language:

Pályázati felhívás demonstrátori tevékenység vállalására a 2021/22. tanév II. félévére

Pályázati felhívás
demonstrátori tevékenység vállalására
a 2021/22. tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Oktatási Főigazgatóság - az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2021/22. tanév II. félévére.

Szervezeti egység: Oktatási Főigazgatóság / Titkárság: 1 fő
Feladat: Oktatási Főigazgatóság Titkársága munkatársainak oktatásszervezési munkájában való segítség nyújtása

Pályázati felhívás demonstrátori tevékenység vállalására a 2021/22. tanév II. félévére

Pályázati felhívás
demonstrátori tevékenység vállalására
a 2021/22. tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Oktatási Főigazgatóság - az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2021/22. tanév II. félévére.

Mészáros Lázár ösztöndíj

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Pálfi István Ösztöndíj Program

Pálfi István Ösztöndíj Program (kutatás területfejlesztési, EGTC/ETT témában)

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány Kuratóriuma – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5., illetve MSc évfolyamon tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő.

Támogatott térségek elsődlegesen: Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Partium, Erdély, Délvidék, Drávaszög, Muraköz, Alpokalja.

Pályázati kiírás az IOI2023 logó tervezésére

2023. évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpia (IOI2023 - 35th International Olympiad in Informatics)

2023-ban, Neumann János születésének  120. évfordulójának évében,  Magyarország rendezheti meg Szegeden a fiatalok legrangosabb informatikai világversenyét. A szervezők egy pályázat keretében szeretnék a diákokat bevonni az esemény logójának megtervezésébe, a pályázati kiírás az alábbi linkről érhető el:

https://digitalisjoletprogram.hu/hu/hirek/palyazati-felhivas-a-nemzetkoz...

A kiírás a Digitális Jólét Program Facebook oldalán is megjelent hírként:

https://www.facebook.com/digitalisvilagDJP/photos/a.1807511229289342/658...

Action plan to handle the situation caused by the coronavirus pandemic v9

ACTION PLAN TO HANDLE THE SITUATION CAUSED BY
THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Tartalom átvétel