Sportpályázat

A Budapesti Műszaki Főiskola Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet, amivel a főiskola segítséget nyújtana a hallgatói sporttevékenységekhez, valamint támogatná a sportrendezvények, versenyek rendezését-különös tekintettel a BMF hallgatói csoportok, közösségek szervezett testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásait.

Pályázat leadás határideje: 2009.  október 12. (hétfő) 15 óra
Hely: BMF KANDÓ Kar, HTI 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. C ép. 501.
Határidő után érkező pályázatot nem fogadunk el!

Kulturális pályázat

Kulturális pályázat
2009-10-es oktatási év I. félévére

A Budapesti Műszaki Főiskola Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet kulturális tevékenységek szervezésére különös tekintettel  a főiskola keretei között a  hallgatók részére szervezett illetve nyújtott: kulturális tevékenységre, rendezvényszervezésre, karrier,- életviteli-és tanulmányi tanácsadásra.
A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson művészeti, kulturális célú öntevékeny csoportok számára programjaik megvalósításához, valamint lehetőséget kívánunk teremteni egyes hallgatók művészeti tevékenységéhez, bemutatkozásához. Továbbá cél a kulturális események: koncertek, múzeumok, színházi programok megtekintésével a magasabb művészetek megismerésének támogatása.

Pályázat beadási határideje: 2009. október 5. hétfő 17 óra

Nyelvi szintfelmérő vizsgák

Tisztelt Hallgatók!

2009. október 2. hetében szintfelmérő vizsgákat tartanak a nyelvtanárok.

Háromféle szintfelmérő vizsgára lehet jelentkezni:

1. Angol, illetve német szintfelmérő vizsga azok számára, akik a következő szemeszterben szeretnék felvenni a 75 órás, 3 kredites, szabadon választható általános nyelvi tárgyat. A szintfelmérő a csoportbeosztáshoz (középhaladó, haladó) szükséges.

2. Kritériumtárgy szintfelmérő vizsga (angol, német) a szakmai tárgy idegen nyelven, az úgynevezett kritériumtárgy felvételéhez.

3. Belső vizsga (angol) azok számára, akik nem angol nyelvből szerezték, vagy fogják megszerezni a középfokú nyelvvizsgát.

Felszólítás adatpótlásra

Tisztelt Hallgató!
 
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet 24§ (1) bekezdés e) pontja alapján, azok jogosultak egészségügyi ellátásra, akik az OEP nyilvántartásában szerepelnek.
A Főiskola felelőssége és kötelezettsége a hallgatók adatainak lejelentése a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) felé, amit akkor tud megtenni, ha a hallgató a TAJ és adóazonosító számát a Neptun rendszerben megadta.
Nyomatékosan felszólítjuk azokat a magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatókat, akiknél hiányzik az adó és/vagy TAJ szám, hogy az említett hiányosságait haladéktalanul, de legkésőbb 2009 szeptember 25-ig adja meg a Neptunban.
Ezt követően az adatok pótlására késedelmes adatszolgáltatás okán 2000 Ft-os díjat vetünk ki. Amennyiben az adatait 2009 október 02. péntekig sem pótolja, úgy a beiratkozását erre a félévre érvénytelenítjük.

Az érintett hallgatókat Neptun üzenetben és e-mailben is értesítettük.

Üdvözlettel:
Oktatási Igazgatóság

Nyelvi képzés

Kedves Hallgatók!

Ha kíváncsi vagy a következőkre a nyelvi képzéssel kapcsolatban:

  • Szeretnéd megismerni a diploma kiadásához előírt nyelvi követelményeket?
  • Milyen angol és német általános nyelvi képzést biztosít a fősikola?
  • Milyen feltételekkel tudod felvenni az idegen nyelven oktatott kritériumtárgyat?
  • Mikor és milyen nyelviszintfelmérő vizsga tehető a főiskolán?

Akkor tekints meg egy rövid bemutatót a nyelvi képzéssel kapcsolatban >>>

Gazdálkodási és menedzsment szakon kicsit eltérőbb szabályok vonatkoznak. Részletekért kattints ide >>>

Oktatói web export-import változás

Oktatói weben a kurzus- és vizsgajegy-beírás felületeken a jegyek importálásának módja megváltozott.
Az exportálás és importálás menete nem változott, ezentúl azonban csak ".xlsx" kiterjesztésű (új fajta) excel munkafüzeteket fogad el a rendszer.
Amennyiben gondja van azzal, hogy az új excel export-import csak újfajta (2007-es) kiterjesztést fogad el, mellékelt linken tud kompatibilitási csomagot letölteni korábbi verzióhoz.

Microsoft Office kompatibilitási csomag a 2007-es Word, Excel és PowerPoint fájlformátumokhoz:

http://bmf.hu/users/katona.zoltan/FileFormatConverters.exe
 

Felszólítás tartozás rendezésére

Figyelem!

A TVSZ 11. § (3) illetve a TTSZ 28. § 17. bekezdése alapján nem iratkozhat a következõ félévre az a hallgató, akinek tartozása van. Ezért azon hallgatókat, akik 2009. szeptember 6-ig nem rendezik elõzõ évi tartozásaikat a 2009/2010/1. féléves beiratkozásukat érvénytelennek tekintjük, továbbá a tárgyfelvételüket törölni fogjuk.

TVSZ 11 § (3): "A főiskola egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,"

Tájékoztató külföldi állampolgárságú hallgatók adókártya igényléséhez

Amennyiben külföldi állampolgárságú hallgató a Főiskolán ösztöndíjban részesül, adókártyát kell igényelnie. A Főiskolának kötelezettsége lejelenteni a kifizetéseket az APEH felé, így a kifizetéshez a hallgatónak rendelkeznie kell adóazonosító számmal.
Az illetékes APEH kirendeltséget a hallgatónak kell felkeresnie és ott a szükséges nyomtatvány kitöltésével igényelni az adókártyát! Az első adóazonosító szám (adókártya) igénylés ingyenes.

Adókártya igénylés az alábbi APEH kirendeltségen lehetséges:

APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága
1077 Budapest, Dob u. 75-81
Tel.: 461-3300

Regisztrációs hét

A hallgatók a regisztrációs hét második napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz 2009. szeptember 1. (kedd) 8:00 órától  2009. szeptember 3. (csütörtök) 24:00 óráig.

Regisztrációs hét: 2009. augusztus 31 - szeptember 4.

Első oktatási nap 2009. szeptember 7. (hétfő)

Az első oktatási hét "páratlan" hétnek minősül.

Hallgatói füzet

Dokumentációk menüpont alá felkerült a Neptun használatát segítő aktuális hallgatói tájékoztató füzet.

https://neptun.bmf.hu/system/files/hallgatoi_fuzet_2009.pdf

Tartalom átvétel