Külföldi szakmai gyakorlat

Figyelem!
Ismét új külföldi szakmai gyakorlatos helyek az Óbudai Egyetem Erasmus oldalán, a friss híreknél! Erasmus ösztöndíjjal pályázhatók! A szakmai gyakorlatos helyekhez folyamatosan lehet beadni pályázatot, részleteket a Nemzetközi Mobilitási Központban, Tavaszmező u. 17, vagy e-mailben: projectoffice@uni-obuda.hu

http://erasmus.uni-obuda.hu/

2009/10. tanév 2. félév vizsgaidőszaka

Nappali tagozatos hallgatók esetén: 2010. május 17. (hétfő) - 2010. június 18. (péntek)
Nem nappali tagozatos hallgatók esetén: 2010. május 17. (hétfő) - 2010. június 19. (szombat)
A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhetnek vizsgákra.
Egy tantárgy vizsgaidőpontjai közül csak egyre tud a hallgató jelentkezni. Tárgyanként az első vizsga alkalom és az első ismétlővizsga alkalom ingyenes, az ezt követő ismétlő javítóvizsgára csak akkor tud jelentkezni a hallgató, ha a vizsgaismétlési díját már befizette.
A Neptun rendszer túlterhelését elkerülendő karonként eltérő időpontban lehet először jelentkezni vizsgára:

KVK – 2010. május 3. 8:00 órától
KGK – 2010. május 4. 8:00 órától
NIK – 2010. május 5. 8:00 órától
BGK – 2010. május 6. 8:00 órától
RKK – 2010. május 7. 8:00 órától

A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.  Utólag nem lehet hallgatót felíratni a vizsgaalkalomra.

Sikeres vizsgázást kívánunk!

Neptun csoport

Megújult körülmények között fogadja a Terminus Hotel az Egyetem kollégistáit

Megújult körülmények között fogadja a Terminus Hotel az Egyetem kollégistáit, a 2010/2011-es tanévben

A Kollégium állami vezetése és a Hallgatói Önkormányzat 2010. első negyedévében hosszas tárgyalásokat folytatott a Terminus Hotel tulajdonosával annak érdekében, hogy a B. épületben lévő bérleményi férőhelyeink korszerűsítése, felújítása megtörténjen.

Ennek a tárgyalási folyamatnak az eredményeképpen 2010. április 19-én aláírásra került a Terminus Hotel 2010/2011-es tanévre szóló "Szállásbérleti és Szolgáltatási Szerződése", melyből a következő, az eddig meglévő szolgáltatásokon túlmutató legfontosabb eredményeket szeretnénk kiemelni:

Kollégiumi jelentkezés a 2010/11-es tanévre - Emlékeztető

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés módja
Elektronikusan történik az Egyetemi HÖK E-szoctám rendszerében. ( http://hok.uni-obuda.hu illetve http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu), az ott leírt útmutató alapján.
A jelentkezést 2010. április 30. - május 15. közt kell megtenni.
(A felvételi eljárás után folyamatos várólistás rendszer működik a megüresedő helyek feltöltésére.)

Szakmai gyakorlatos lehetőség Németorszagban

Figyelem! Szakmai gyakorlatos lehetőség Németorszagban! Utólagos lehetőség jelentkezni Erasmus ösztöndijra!
Reszleteket ld. a http://erasmus.uni-obuda.hu oldalon az információknál, a friss híreknél.
Jó német tudás feltétel!
Kérdéseket Dudás Ferencnének lehet feltenni, személyesen április 19-22 között, vagy e-mailben: dudas.maria@rh.uni-obuda.hu

Ösztöndíjak roma hallgatók számára

The Roma Memorial University Scholarship (RMUSP-Core Program) offers a merit-based open competition for academic scholarships for Roma students, citizens of Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia or Turkey. As of 2009 the Program has extended to Albania. Eligible applicants must be pursuing BA, MA/MS or PhD degrees at state-accredited and well-acknowledged universities in their home country or country of residence. For further information (application forms and eligibility criteria in English and Country languages) please visit www.romaeducationfund.org

Sportpályázat

Az Óbudai Egyetem Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet, amivel az egyetem segítséget nyújtana a hallgatói sporttevékenységekhez, valamint támogatná a sportrendezvények, versenyek rendezését, különös tekintettel az ÓE hallgatói csoportok, közösségek szervezett testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásait.

Pályázat leadás határideje:    2010. március 16. (kedd) 15 óra
Hely: ÓE KANDÓ Kar, HTI
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. C ép. 501.

Határidő után érkező pályázatot nem fogadunk el!

Pályázhatnak:

Kulturális Pályázat

Kulturális Pályázat
2009-10-es oktatási év II. félévére

Az Óbudai Egyetem Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet kulturális tevékenységek szervezésére különös tekintettel az egyetem keretei között a  hallgatók részére szervezett illetve nyújtott kulturális tevékenységre, rendezvényszervezésre, karrier,- életviteli, - és tanulmányi tanácsadásra.

Hivatalos Tájékoztatás az Adóigazoláshoz

Tisztelt Hallgatók!

Az Egyetem által 2009-es adóévre kiadott adóigazoláson az apró betűs részben törvényi hivatkozás tévesen jelent meg.
A javított hivatkozás az alábbi:
"35. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével megállapított összevont kedvezményalap 30 százaléka, de legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott összeg.
(2) Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 3 millió 400 ezer forintot nem haladja meg, a csökkentés mértéke az őstermelői adókedvezménnyel együtt legfeljebb 100 ezer forint lehet. Az említett értékhatár túllépése esetén az összevont adókedvezmény mértéke a 100 ezer forintból a 3 millió 400 ezer forintot meghaladó jövedelemrész 20 százalékát meghaladó rész, de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 ezer forint lehet."

A kiadott adóigazolás érvényes, az adókedvezmény érvényesítését nem befolyásolja!

Üdvözlettel:
Neptun csoport

Költségtérítési díj teljesítésének menete és a számlázási folyamat a Neptun Pénzügyi rendszerben

A költségtérítési díj teljesítésének két módja lehetséges:

  1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat
  2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be
Tartalom átvétel