2008. december

FONTOS! Adóigazolás 2008.

A 2008. évi adóigazolással kapcsolatos információk letölthetők innen:

Adóigazolás 2008. (pdf)

Kedvezményezett megadása adóigazoláshoz a Neptun.NET rendszerben (pdf)

A Neptun rendszerben az adatok megadásának ill. módosításának határideje:
2009. január 11. (vasárnap) 23:59

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nagyon körültekintően határozza meg a befizető személyét, mert 2009. január 11-e után "Adóigazolás határidőn túli pótlása" díj ellenében (3.000- Ft) van lehetőség bármilyen módosításra (Kedvezményezett adatainak pótlása, módosítása).

Figyelem! Azok a hallgatók, akik 2009. január 11-ig nem pótolják a hiányzó adóazonosító számukat a Neptun rendszerben, úgy azon hallgatóknak a saját nevükre állítunk ki adóigazolást a 2007/08/2 és 2008/09/1 időszakról!

Az adóigazolás kizárólagosan a 2008. január 1. és 2008. december 31. között teljesített tételeket tartalmazza!

Indexbejegyzések ellenőrzése

Tisztelt Hallgatók!

A 2008/09/1. félév lezárásához és a 2008/09/2. félév inditásához kapcsolódó dokumentáció alapján:
"Legkésőbb a regisztrációs hét második napjának végéig a hallgató ellenőrzi a Neptunban megszerzett eredményeket, eltérés esetén azt az oktatóval tisztázza.
Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni a regisztrációs hét végéig és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell."

Mivel a Leckekönyvet a hallgatók nem vehetik fel a Tanulmányi osztályon, ezért a következő összevetési lehetőség adott számukra:

Vizsgáztatás rendje

Tisztelt Hallgatók!

Szabályzatok, tájékoztatók menüpontban is megtalálható 2008/09/1. félév lezárásához és a 2008/09/2. félév inditásához kapcsolódó dokumentáció alapján:

"A Leckekönyvet a hallgató nem veheti fel a tanulmányi osztályon, így a hallgatónak személyazonosságát a vizsgán, hitelt érdemlő módon igazolnia kell, amelyre a személyi igazolvány, az útlevél, új típusú vezetői engedély (jogosítvány) ill. a diákigazolvány szolgál.
Szóbeli vizsgán a vizsgáztatók a megszerzett osztályzatot közlik a hallgatóval, majd azonnal ráírják a vizsgalapra."

Mitsubishi Electric pályázat

Tisztelt szupermobil, hiperaktív Agymenők!

Mitsubishi Electric pályázat fantáziadús hallgatóknak!
Az alábbi linken található információ arról, hogy hogyan kell kevés munkával 2000 EURO-ra szert tenni.
http://www.automation-scholarship.com/hu
Eminensek is próbálkozhatnak, de eszementek előnyben. 2008. december 16. éjféli hataridővel érdemes megmozdítani mindenkinek az agyát!