Indexbejegyzések ellenőrzése

Tisztelt Hallgatók!

A 2008/09/1. félév lezárásához és a 2008/09/2. félév inditásához kapcsolódó dokumentáció alapján:
"Legkésőbb a regisztrációs hét második napjának végéig a hallgató ellenőrzi a Neptunban megszerzett eredményeket, eltérés esetén azt az oktatóval tisztázza.
Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni a regisztrációs hét végéig és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell."

Mivel a Leckekönyvet a hallgatók nem vehetik fel a Tanulmányi osztályon, ezért a következő összevetési lehetőség adott számukra:
A Neptun rendszerben a Tárgyak/Jegyek elfogadása menüpont arra szolgál, hogy a hallgatók megtekinthessék a bejegyzésre került érdemjegyeket. Az "Elutasítva" gomb abban az esetben használandó, ha a vizsgán kapott érdemjegy és a bejegyzésre került érdemjegy nem egyezik.
Amennyiben egy hallgató "Elégtelen" bejegyzést kapott egy tárgyból és szeretne egy következő vizsgára menni, nem szabad elutasítania a korábban kapott "Elégtelen" bejegyzést, hiszen ez is egy valós eredmény!
Amennyiben a hallgató nem jelöli be sem az "Elutasítva", sem az "Elfogadva" jelölőnégyzeteket, a rendszer automatikusan elfogadottnak tekinti a bejegyzéseket.