Költségtérítési díj teljesítésének menete és a számlázási folyamat

A költségtérítési díj teljesítésének két módja lehetséges:
1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat
Az adólevonási lehetőség a befizetőt, mint hallgatót vagy a törvényben meghatározott hozzátartozóját illeti meg. Ilyen hozzátartozó a hallgató szülője (ideértve az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülőt is), nagyszülője, házastársa vagy testvére. A fent megnevezett személyek közül az adókedvezmény érvényesítésének lehetősége azt illeti meg, akit a hallgató kérésére az igazoláson befizetőként a főiskola feltüntetett.
Eljárás menete:

 • Banki átutalás keretében utalja át a Neptun gyűjtőszámlára a fizetendő költségtérítési díj összegét. (lásd: Neptun kódos levél, banki utalás) Ügyeljen a közlemény rovat helyes kitöltésére. Csak banki átutalás lehetséges! A banki átutalásnak legkésőbb szeptember 1-ig meg kell érkeznie a gyűjtőszámlára!
 • Lépjen be a Neptun rendszerbe a http://neptun.bmf.hu/ honlapról a kapott azonosítóval és jelszóval.
 • A Pénzügyek/Befizetés pontban állíthatja be a költségtérítési díj befizetőjét. Amennyiben a befizető nem a hallgató, akkor első lépésként a befizető (Partner: pl. szülő) adatait kell a Neptun rendszerben rögzíteni. Partner felvitelére a Pénzügyek/Beállítások/Partnerek Új partner felvitele gombra kattintva van lehetőség, ezután a pénzügyek/Befizetés menüpontban már hozzá tudja rendelni az adott tételhez.
 • A végleges teljesítésről a beiratkozáskor kap bővebb felvilágosítást, amely alapján akkor kell a befizetést a Neptun rendszerben végrehajtania.
 • A Pénzügyek/Számlák menüpontban lehet kinyomtatni a teljesített tételekről készült számlákat.

2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be
Eljárás menete:

 • Jogi személy részére történő számlakérés esetén a hallgatónak kötelező egy Számlakérési nyilatkozatot kitöltenie. A Számlakérési nyilatkozat a levél mellékleteként megtalálható.
 • A tényleges összeg a felvett kreditek arányában kerül kiszámításra.
 • A hallgató a cég képviselőjével kitölteti, aláíratja és lepecsételteti a nyilatkozatot.
 • A Számlakérési nyilatkozatot beiratkozáskor a hallgató leadja a Tanulmányi Osztályon.
 • A kitöltött nyilatkozat adatait rögzíti a hallgató Neptun rendszerbe:
  • http://neptun.bmf.hu honlapról belép hallgatóként a kapott azonosítóval és jelszóval a Neptun rendszerbe.
  • A Pénzügyek/Befizetés menüpontban a kiírt tétel sorában a "Lehetőségek"-re majd a "Befizető"-re kattintva tudják beállítani a befizetőt.
  • Pénzügyek/Beállítások/Szervezetek- "Új saját szervezet" menüpontban ellenőrizheti, hogy a megadni kívánt szervezet adatai szerepelnek-e a rendszerben. Amennyiben nem szerepelnek az "Új saját szervezet felvitele" gombra kattintva van lehetősége a kívánt adatokat felvinni, illetve a kívánt szervezetet kiválasztani a listából. Az új szervezetet beállítás előtt az adatbázisban el kell fogadtatni a Neptun csoporttal.
  • Amennyiben a hallgató megosztva teljesíti a költségtérítési díjat, ezt a Neptunban a Pénzügyek/Befizetés menüpontban a kiírt tétel sorában a "Lehetőségek"-re majd a "Megosztásra" kattintva van lehetőség összegszerűen a tétel megbontására.
 • A Tanulmányi Osztály a kitöltött Számlakérési nyilatkozatot eljuttatja a Neptun csoporthoz ellenőrzésre. A helyesen kitöltött és rögzített nyilatkozatok alapján a cég részére a Főiskola megküldi a számlát.
 • A kitöltött Számlakérési nyilatkozat leadásával egyidőben, a nyilatkozaton szereplő adatokat a hallgatónak rögzítenie kell a Neptun rendszerben is!
 • Amennyiben nem rögziti a Neptunban a befizető szervezet adatait és nem állítja be a kiírt költségtérítési díjhoz befizetőként, “Késedelmes hivatalos adatszolgáltatás” miatt pótdíjat vetünk ki (2000 Ft) és csak ezen díj befizetése után állítjuk ki a számlát.
CsatolmányMéret
koltsegteritesi_dij_fizetese_2009.pdf85.94 KB
szamlakeresinyilatkozat2009.doc26.5 KB
koltsegteritesi dij_fizetese_szalma2009_2010.pdf203.41 KB
Szamlazas_light_2009_2010.pdf116.29 KB