2019. március

Tájékoztató a 2018/2019. tanév átsorolási szabályairól

Tájékoztató
a 2018/2019. tanév átsorolási szabályairól

Az ÓE Egyetemi Tanácsa 2019. február 11-én elfogadta az Egyetem Tanulmányi ügyrendjének módosítását, melynek eredményeként az átsorolási eljárás részletszabályai kerültek pontosításra, kiegészítésre.
Az átsorolási eljárást a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 19. § és 78. §, valamint annak 1. számú melléklete, továbbá a Tanulmányi ügyrend 2:19/A. § szabályozza.
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) vonatkozó előírásait szem előtt tartva, a 2018/2019. tanévi átsorolási eljárás keretében már több vizsgálati szempont alapján lesz lehetőség az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatóknak megtartani finanszírozott státuszukat, illetve az önköltséges hallgatók esetében az eddig alkalmazott visszasorolási szabályok egyszerűsítésére is sor került.
Az átsorolási eljárás a felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ), alapképzésben (BSc) vagy mesterképzésben (MSc) tanulmányokat folytató hallgatókra terjed ki.

Minden tanév végét követően (ez évben 2019 júliusában)
önköltséges/költségtérítéses képzésre kerül átsorolásra az az állami ösztöndíjas/államilag támogatott finanszírozási formában FOKSZ, BSc vagy MSc képzésben részt vevő hallgató, aki tanulmányi teljesítménye a fenti egyetemi szabályozásokban leírtaknak nem felel meg, illetve
állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre kerülhet visszasorolásra az az önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formában FOKSZ, BSc vagy MSc képzésben részt vevő hallgató, aki a fenti szabályozásokban leírtaknak megfelel.

Amennyiben a tájékoztatóban leírtakkal kapcsolatban kérdése merül fel, a kari Tanulmányi Osztályok munkatársainál érdeklődhet. A TO-k munkatársainak elérhetősége az alábbi linken megtalálható, a kari aloldalakon.
https://neptun.uni-obuda.hu/eler/to

Budapest, 2019. március 22.

Prof. Dr. Kovács Levente s.k.
oktatási rektorhelyettes
Oktatási Főigazgatóság


Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj pályázat 2018/19/2

Kedves Hallgatók!

Ismét egy remek lehetőség! Megjelent a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2018/19-es tanév 2. félévének pályázati kiírása.

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

Nyelvi szintfelmérő felhívás

Tisztelt Hallgatók!

A nyelvtanárok nyelvi szintfelmérő vizsgát tartanak angol és német nyelvből azoknak,akiknek nincs nyelvvizsgájuk és szeretnék felvenni a szaknyelvi előkészítő tárgyat,illetve belső vizsgát angol nyelvből azoknak,akiknek van középfokú nyelvvizsgájuk,de nem angolból. A pontos időpontokat és helyszíneket ill. a jelentkezés módját a csatolt fájlban >>

Ez a vizsga az E tantervesekre nem vonatkozik.