2012. április

A plágiumellenőrző szoftver alkalmazásának eljárási rendje

A plágiumellenőrző szoftver alkalmazásának eljárási rendje
(Tájékoztató a hallgatók részére!)

I. Bevezetés

Az Óbudai Egyetem Rektori Tanácsa arról döntött, hogy a plágiumkereső szoftver alkalmazásával is, biztosítani kívánja, hogy a záróvizsga-bizottság elé kerülő a szakdolgozatok/diplomamunkák a minőségi elvárásoknak megfeleljenek.

II. A plágium fogalma és szabályozása

A plágium más szerzők gondolatainak, fogalmainak, szavainak, mondatainak használata anélkül, hogy erre az írás készítője írásában utalna.
A plágium mások szellemi termékeinek jogtalan használata, azonban ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mások gondolatait ismerni és felhasználni, de nem lehet őket sajátunkként feltüntetni. Egy dolgozatban minden olyan gondolatról, amely mögött nem áll hivatkozás, a dolgozat szerzője azt állítja, hogy az az ő saját, eredeti gondolata.
A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (32.§) és a Tanulmányi Ügyrend (V. rész 6.1) szabályozza a plágium tilalmát,

Tudnivalók az aláírás bejegyzéshez kötött vizsgajelentkezésről a Neptun rendszerben

"A 2011/12. tanév 2. félévének lezárásához, illetve 2012/13. tanév 1. félév előkészítéséhez kapcsolódó feladatok és eljárási előírások időütemezése" című dokumentumot az Oktatási Bizottság a 2012. április 4-i ülésén fogadta el. A teljes szabályzat megtekinthető:
http://neptun.uni-obuda.hu/system/files/felevzaras-2011-12-2.pdf
Ennek értelmében a hallgatók által felvett valamennyi kurzust az oktatónak kötelessége legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetéig 2012. május 21-ig aláírás követelmény esetén "aláírva", "megtagadva", vagy "letiltva"; évközi jegy követelmény esetén "érdemjeggyel (1-5)", vagy "letiltva" bejegyzéssel értékelni.

A vizsgaidőszak: 2012. május 21. (hétfő) – 2012. június 23. (szombat)

A vizsgajelentkezések kezdete aláírás bejegyzéshez kötött. A hallgató csak akkor tud vizsgára jelentkezni, ha az aláírást a tárgyból beírták részére.

Vizsgajelentkezések kezdete minden kar esetében: 2012. május 14. 8:00

Bármilyen kérdésük merülne fel kérjük forduljanak a Neptun csoporthoz bizalommal a support@neptun.uni-obuda.hu e-mail címen.

Tudásért korszerű taneszközt

A Diákhitel Központ a fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztésére és a tudatos pénzhasználattal járó felelősségvállalás fontosságára nevel a most indult, 9 hónapon át tartó edukációs játékával. Ha a Forintokosító játékosai helyesen töltik ki a hetente változó, pénzügyi kultúrával kapcsolatos kérdéseket, részt vesznek az összesen kilenc darab iPad 3 egyikéért történő sorsoláson.

Az alkalmazás innen elérhető: http://www.facebook.com/diakhitel/app_356654124377458

Roma Oktatási Alap Ösztöndíjprogramok

A Roma Oktatási Alap (angol rövidítés szerint: REF) Ösztöndíjprogramok a soron következő, tizenharmadik tanévre is meghirdeti a Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíjprogramját (angol rövidítés szerint: RMUSP) roma főiskolai/egyetemi hallgatók részére, akik alap, mester illetve doktori szintű képzésben vesznek részt a 2012-2013-as tanévben. A felhívásra olyan fiatalok is jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtásának idején még nem nyertek felvételt, de a 2012-2013-as tanévben tervezik tanulmányaik megkezdését Magyarország valamelyik államilag
akkreditált főiskoláján/egyetemén.

Félévzárás / Félévkezdés

A 2011/12. TANÉV 2. FÉLÉVÉNEK LEZÁRÁSÁHOZ, ILLETVE A 2012/13. TANÉV 1. FÉLÉV ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ÉS ELJÁRÁSI ELŐÍRÁSOK IDŐÜTEMEZÉSE

A teljes szabályzat megtekinthető >>>

Kollégiumi jelentkezés és felvételi eljárás a 2012/13‐as tanévre, az Egyetem jelenlegi hallgatói részére

Kollégiumi férőhelyre történő jelentkezés feltételei

  • 2012/13‐as tanévben aktív hallgatói jogviszony az Óbudai Egyetem.
  • Nem lehet Kollégiummal (Egyetemmel) szemben fennálló, lejárt esedékességű díjtartozás.
  • A képzés helyétől eltérő állandó lakcím.

Részletes információk a csatolmányban és a Kollégium oldalán olvashatók: http://koll.uni-obuda.hu

Intel Business Challenge Europe 2012

Üzleti terv verseny hallgatók és fiatal vállalkozók számára

Ha van egy új műszaki, tudományos ötleted, versenyezhetsz a világgal!

Amiért érdemes részt venni:

  • 50 000 $ pénzdíj
  • Szilícium-völgyi élmények
  • világdöntő a Berkeley Egyetemen (CA)
  • mentorálás, továbbképzés.

Nevezzél egy üzleti terv összefoglalóval (angolul) 2012. május 7-ig a www.intelchallenge.eu honlapon!

További infó: Magyar Innovációs Szövetség (www.innovacio.hu), tel.: 1-430-3330