A plágiumellenőrző szoftver alkalmazásának eljárási rendje

A plágiumellenőrző szoftver alkalmazásának eljárási rendje
(Tájékoztató a hallgatók részére!)

I. Bevezetés

Az Óbudai Egyetem Rektori Tanácsa arról döntött, hogy a plágiumkereső szoftver alkalmazásával is, biztosítani kívánja, hogy a záróvizsga-bizottság elé kerülő a szakdolgozatok/diplomamunkák a minőségi elvárásoknak megfeleljenek.

II. A plágium fogalma és szabályozása

A plágium más szerzők gondolatainak, fogalmainak, szavainak, mondatainak használata anélkül, hogy erre az írás készítője írásában utalna.
A plágium mások szellemi termékeinek jogtalan használata, azonban ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mások gondolatait ismerni és felhasználni, de nem lehet őket sajátunkként feltüntetni. Egy dolgozatban minden olyan gondolatról, amely mögött nem áll hivatkozás, a dolgozat szerzője azt állítja, hogy az az ő saját, eredeti gondolata.
A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (32.§) és a Tanulmányi Ügyrend (V. rész 6.1) szabályozza a plágium tilalmát,

"32.§ (1) …. A szakdolgozat készítése önálló munkát igényel, amelynek során tilos más szellemi termékével való visszaélés (plágium). ..."


"V. rész 7. számú melléklet .... A hallgató köteles beadott írásbeli munkájához - abba beleköttetve - csatolni azon nyilatkozatát, miszerint fegyelmi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az írásmű saját munkája..."

rögzíti a konzulens, a bíráló és a záróvizsga bizottság tagjainak kiemelt feladatát a más szellemi termékével való visszaélés felismerésében és megakadályozásában,

"32.§ (6) Más szellemi termékével való visszaélés felismerésére és megakadályozására a konzulens, a bíráló és a záróvizsga bizottság tagjai kiemelten figyelmet fordítanak."

valamint kimondja ezen visszaélések következményeit.

"V. rész 7. számú melléklet ...A plágium elkövetésének mértékére tekintettel, valamint a fokozatosság elvének figyelembevételével a plágium szankciója lehet: értékelhetetlen dolgozat, elégtelen osztályzat, fegyelmi eljárás. ..."


III. Plágiumkereső szoftver és a digitális archiválás

A fent leírtaknak megfelelően és ezen elvek betartásának elősegítése érdekében az Óbudai Egyetem egy, a plágium kiszűrésére szolgáló programot vezetett be a 2011/12-es tanév első félévétől. A januári/februári záróvizsgákra beadott szakdolgozatokra ez a típusú ellenőrzés már kötelezően kiterjedt.
A plagizálást ellenőrző szoftver egy komplex egyetemi program részeként működik, melynek fontos, új eleme a Könyvtár által szolgáltatott DigiTool program, mely alkalmas digitális tartalmak kezelésére, lehetővé teszi a szakdolgozatok elektronikus formában való tárolását, archiválását és kereshetővé tételét. A komplex programban összekapcsolódik a Neptun, a DigiTool és a plágiumellenőrző szoftver.

A DigiTool program használatának a folyamata a következő:

 1. A hallgató a szakdolgozatát a DigiTool rendszerbe tölti fel, mely a http://szakdolgozat.uni-obuda.hu címen érhető el. A program automatikusan továbbítja a dolgozatot plágiumellenőrzésre. A felhasználónév minden hallgatónak a Neptun-kódja, a jelszó pedig a születési dátumának nyolc számjegye egybeírva pont nélkül (pl.: 19900101 -1990. január 1.).  
 2. A feltöltőfelületen a következő adatok megadása kötelező:
 3. Név:
 4. Neptun kód:
 5. E-mail cím:
 6. Intézet:
 7. Szakdolgozat címe:
 8. Belső konzulens neve:
 9. Külső konzulens neve:
 1. A teljes szakdolgozat/diplomamunka feltöltése kötelező (feltöltendő a címlap, a tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, minden melléklet, valamint az irodalomjegyzék) Pdf és Word formátumban egyaránt.
 2. A feltöltés csak a jognyilatkozat elfogadása mellett valósulhat meg.

Kijelentem, hogy a szakdolgozat saját munkám eredménye, a felhasznált szakirodalmat és eszközöket azonosíthatóan közöltem. Az elkészült szakdolgozatban található eredményeket az egyetem és a feladatot kiíró intézmény saját céljára térítés nélkül felhasználhatja, a titkosításra vonatkozó esetleges megkötések mellett.
Kijelentem, hogy a feltöltött dokumentum megegyezik a nyomtatásban beadott szakdolgozatommal. Tudomásul veszem, hogy a szakdolgozatom plágium ellenőrzésen esik át, a sikeres záróvizsgámat követően pedig az egyetem könyvtára elektronikusan tárolja és archiválja azt, az általa működtetett digitális adattárban (ÓDA).

 1. A hallgatónak a kész, bekötött szakdolgozatot/diplomamunkát, valamint a feltöltés igazolását kell beadnia a belső konzulens vagy az intézményi adminisztrátor részére. A feltöltés tényéről és időpontjáról szóló igazolás a feltöltést követően kinyomtatható mind a feltöltő felületről, mind pedig a hallgató általa megadott e-mailcímre érkező visszaigazolásról.
 2. A szakdolgozat/diplomamunka elemzése — szoftver általi plagizálás ellenőrzése —az intézeti e-mail címre érkezik a feltöltést követő 48 órán belül.
 3. Az intézeti adminisztrátor ezt az elemzést továbbítja a belső konzulens e-mail címére.
 4. A konzulens értékeli a kapott elemzést, kinyomtatja az elemzés első oldalát, amire aláírásával igazoltan ráírja a dolgozat minősítését:

a) "A szakdolgozat/diplomamunka bírálatra kiadható."
b) "A szakdolgozat/diplomamunka  nem adható be."

 1. A konzulens döntéséről minden esetben értesíti a hallgatót és az intézeti adminisztrátort.
 2.  A sikeres szakdolgozat/diplomamunka védését követően az intézményi adminisztrátor értesítése (a titkosításra vonatkozó dokumentumok átadása mellett) alapján a Könyvtár archiválja a dolgozatokat legkésőbb a záróvizsgát követő szorgalmi időszak első hónapjának végéig. A kész, bekötött szakdolgozatot a hallgató a záróvizsgát követően visszakapja.
 3.  Probléma a szakdolgozat@uni-obuda.hu e-mailre jelezhető.

Eredményes feltöltést kívánunk!

CsatolmányMéret
plagiumellenorzes-tajekoztato-hallgatoi-2012-04-27.pdf153.39 KB