2010. február

Sportpályázat

Az Óbudai Egyetem Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet, amivel az egyetem segítséget nyújtana a hallgatói sporttevékenységekhez, valamint támogatná a sportrendezvények, versenyek rendezését, különös tekintettel az ÓE hallgatói csoportok, közösségek szervezett testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásait.

Pályázat leadás határideje:    2010. március 16. (kedd) 15 óra
Hely: ÓE KANDÓ Kar, HTI
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. C ép. 501.

Határidő után érkező pályázatot nem fogadunk el!

Pályázhatnak:

Kulturális Pályázat

Kulturális Pályázat
2009-10-es oktatási év II. félévére

Az Óbudai Egyetem Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet kulturális tevékenységek szervezésére különös tekintettel az egyetem keretei között a  hallgatók részére szervezett illetve nyújtott kulturális tevékenységre, rendezvényszervezésre, karrier,- életviteli, - és tanulmányi tanácsadásra.

Hivatalos Tájékoztatás az Adóigazoláshoz

Tisztelt Hallgatók!

Az Egyetem által 2009-es adóévre kiadott adóigazoláson az apró betűs részben törvényi hivatkozás tévesen jelent meg.
A javított hivatkozás az alábbi:
"35. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével megállapított összevont kedvezményalap 30 százaléka, de legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott összeg.
(2) Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 3 millió 400 ezer forintot nem haladja meg, a csökkentés mértéke az őstermelői adókedvezménnyel együtt legfeljebb 100 ezer forint lehet. Az említett értékhatár túllépése esetén az összevont adókedvezmény mértéke a 100 ezer forintból a 3 millió 400 ezer forintot meghaladó jövedelemrész 20 százalékát meghaladó rész, de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 ezer forint lehet."

A kiadott adóigazolás érvényes, az adókedvezmény érvényesítését nem befolyásolja!

Üdvözlettel:
Neptun csoport