2007. szeptember

Marketing és minőségügyi felmérés

Tisztelt I. évfolyamos Hallgató!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a főiskola a sikeres felvételizők körében felmérést készít a jelentkezés okairól, a főiskola megítéléséről, a tájékoztatás minőségéről, annak érdekében, hogy az összegyűjtött információk segítségével jobban tudjuk szervezni a leendő felvételizők tájékoztatását, a főiskola megismertetésének folyamatát.
Ez évben elektronikus úton, a Neptun rendszer alkalmazásával kerül sor a kérdőívek kitöltésére.

Tanulj és dolgozz Finnországban!

Kedves KGK és KVK hallgatók, mindenki, aki már hallott az Erasmus programról, és aki nem: Ez egy olyan ösztöndíjas lehetőség, aminek segítségével egy szemesztert, vagy akár többet is külföldön lehet tanulni, illetve a szakmai gyakorlatot külföldön tölteni. A tanév folyamán sok információs napot fogunk szervezni, részben általános ismertetőt, részben országokra vonatkozót.

Felszólítás TAJ és adóazonosító szám pótlására

Nappali képzésben részt vevő hallgatók részére

Tisztelt Hallgató!

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet 24§ (1) bekezdés e) pontja alapján, azok jogosultak egészségügyi ellátásra, akik az OEP nyilvántartásában szerepelnek.

A Főiskola felelőssége és kötelezettsége a hallgatók adatainak lejelentése az OEP felé, amit akkor tud megtenni, ha a hallgató a TAJ és adóazonosító számát a Neptun rendszerben megadta.

Nyilatkozat felvett tárgyakról

Tisztelt Hallgatók!

A Budapesti Műszaki Főiskolán NEM kell külön írásban nyiltakozni a felvett tárgyakról. Kérjük, a "Nyilatkozat felvett tárgyakról" nyomtatványt a Neptunból NE töltsék ki és NE vigyék be a Tanulmányi Osztályra.
A tárgyfelvételeket csak a Neptun rendszerben kell rögzíteni.

Tájékoztató a jegyzetvásárlásról

2007/2008. tanév őszi félévére

A hallgatók a főiskolán használatos tankönyveket, jegyzeteket és az oktatási segédleteket szerezhetik be a boltokban.

A jegyzetvásárlás a hallgató NEPTUN kódja alapján történik.

Levelezős hallgatóink lehetőség szerint kérjenek előzetesen időpontot, hogy a vásárlásuk zavartalanul és gyorsabban működjön.

Kurzusfelvételi lehetőség Testnevelés tantárgyból

Tisztelt I. éves Hallgatók!
Kurzusfelvételi lehetőség Testnevelés tantárgyból!
2007/2008. I. félév

A testnevelés tantárgy a mintatanterv értelmében az I. évfolyamon nem szerepel a felvehető tantárgyak között, ezért az órarendjükben nem szerepel. Ezennel felhívom valamennyi elsőéves Hallgató figyelmét arra, hogy – a 2007/08. tanév első félévére meghirdetett 83 kurzus között válogatva - a tantárgyat Önök is felvehetik a regisztrációs héten csütörtök estig. A tantárgyat csak személyesen lehet felvenni, a telephelyi testnevelő tanároknál, illetve a Testnevelési és Sport Intézetben (1032 Bp. Kiscelli út 78-80.)