Költségtérítési díj teljesítésének menete és a számlázási folyamat

A költségtérítési díj teljesítésének két módja lehetséges:

 1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat
 2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be


1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat

Az adólevonási lehetőség a befizetőt, mint hallgatót vagy a törvényben meghatározott hozzátartozóját illeti meg. Ilyen hozzátartozó a hallgató szülője (ideértve az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülőt is), nagyszülője, házastársa vagy testvére. A fent megnevezett személyek közül az adókedvezmény érvényesítésének lehetősége azt illeti meg, akit a hallgató kérésére az igazoláson befizetőként a főiskola feltüntetett.

Eljárás menete:

 • Banki átutalás keretében utalja át a Neptun gyűjtőszámlára a fizetendő költségtérítési díj összegét. (lásd: Neptun kódos levél, banki utalás) Ügyeljen a közlemény rovat helyes kitöltésére. Csak banki átutalás lehetséges!
 • Lépjen be a Neptun rendszerbe a http://neptun.bmf.hu/ honlapról a kapott azonosítóval és jelszóval.
 • A Pénzügyek/Befizetés pontban állíthatja be a költségtérítési díj befizetőjét. Amennyiben a befizető nem a hallgató, akkor első lépésként a befizető (Partner: pl. szülő) adatait kell a Neptun rendszerben rögzíteni. Partner felvitelére a Pénzügyek/Beállítások/Partnerek Új partner felvitele gombra kattintva van lehetőség, ezután a pénzügyek/Befizetés menüpontban már hozzá tudja rendelni az adott tételhez.
 • A végleges teljesítésről a beiratkozáskor kap bővebb felvilágosítást, amely alapján akkor kell a befizetést a Neptun rendszerben végrehajtania.
 • A Pénzügyek/Számlák menüpontban lehet kinyomtatni a teljesített tételekről készült számlákat.


2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be

Eljárás menete:

 • Jogi személy részére történő számlakérés esetén a hallgatónak kötelező egy Számlakérési nyilatkozatot kitöltenie. A Számlakérési nyilatkozat letölthető a Nyomtatványok menüpont alól.
 • A tényleges összeg a felvett kreditek arányában kerül kiszámításra.
 • A hallgató a cég képviselőjével kitölteti, aláíratja és lepecsételteti a nyilatkozatot.
 • A Számlaigénylő nyilatkozatot beiratkozáskor a hallgató leadja a Tanulmányi Osztályon.
 • A kitöltött nyilatkozat adatait rögzíti a hallgató Neptun rendszerbe:

- http://neptun.bmf.hu/ honlapról belép hallgatóként a kapott azonosítóval és jelszóval a Neptun rendszerbe.
- Pénzügyek/Befizetés menüpontban a kiírt tétel sorában a "Befizetőre kattintva" kell beállítani a szervezetet befizetőnek!
- Pénzügyek/Beállítások/Szervezetek menüpontban ellenőrizheti, hogy a megadni kívánt szervezet adatai szerepelnek-e a rendszerben. Amennyiben nem szerepelnek az “Új saját szervezet felvitele” gombra kattintva van lehetősége a kívánt adatokat felvinni.

 • Amennyiben a hallgató megosztva teljesíti a költségtérítési díjat, ezt a Neptunban a Pénzügyek/Beállítások/Megosztási szabályok-nál is rögzítenie kell, hogy a befizetési kötelezettségek milyen formában, és a hivatalos befizetők között milyen arányban megosztva történjenek.
 • A tanulmányi osztály a kitöltött Számlakérési nyilatkozatot eljuttatja a Neptun csoporthoz ellenőrzésre. A helyesen kitöltött és rögzített nyilatkozatok alapján a cég részére a főiskola megküldi a számlát.
 • A kitöltött Számlaigénylő Nyilatkozat leadásával egyidőben, a nyilatkozaton szereplő adatokat a hallgatónak rögzítenie kell a Neptun rendszerben is!
 • Amennyiben nem rögziti a Neptunban a befizető szervezet adatait és nem állítja be a kiírt költségtérítési díjhoz befizetőként, “Késedelmes hivatalos adatszolgáltatás” miatt pótdíjat vetünk ki (2000 Ft) és csak ezen díj befizetése után állítjuk ki a számlát.
CsatolmányMéret
koltsegteritesi_dij_fizetese_2008.pdf83.42 KB
koltsegteritesi_dij_fizetese_2008_rovid.pdf106.05 KB
koltsegteritesi dij_fizetese_szalmazas2009.pdf223.98 KB