2021. március

Rector’s instructions No. 1/2021 (III. 23.)

Rector’s instructions No. 1/2021 (III. 23.)
on ordering the spring break on 1 and 6 April 2021 at Óbuda University

Referring to the authorization in Section 40. (8) of the Study and examination regulations of Óbuda University, I announce Easter holiday teaching break for 1 April (Thursday) and 6 April (Tuesday) 2021 on all faculties and for all students in regular, evening and correspondence training modes.

signed by Prof. Dr. Levente Kovács
Rector

Kárpát-medencei fiatal magyar kutatók konferenciája

Az Oktatási Hivatal a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” (EFOP-3.10.1-17-2017-00001) projekt keretében multidiszciplináris tudományos konferenciát szervez kárpát-medencei magyar doktoranduszoknak, doktorjelölteknek, fiatal kutatóknak, illetve a kutatás iránt érdeklődő mesterszakos hallgatóknak.

Időpont: 2021. március 30–31.

Helyszín: online (ZOOM platform).

Felsőoktatási hallgatók mentálhigiénés, tanulmányi és karriertámogatása a Covid19-járvány idején

Örömmel írjuk, hogy a tavaly megtartott 3 online konferenciánkon, 2 továbbképzésünkön nagyon sok kolléga vett részt ingyenesen, és elkészült a hallgatók tanulmányi, karrierépítési és lelki támogatását segítő 17 online kiadványunk (a FETA Füzetek sorozat részeként), amelyek ingyen letölthetők az alábbi linkről:

http://www.feta.hu/kiadvanyok/megjelent-a-feta-fuzetek-sorozatunk

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

Joint Rector’s and Chancellor’s Instructions No. 1/2021. (III. 05.)

On home office work and duty service arrangements

Kandó Alapítvány - laptop pályázat

Az AUDI Hungária Zrt a Kandó Alapítványon keresztül az Óbudai Egyetemnek a gyakorlati oktatás fejlesztése céljából laptopokat adományozott.
Az előző félévhez hasonlóan, azok a hátrányos helyzetű hallgatók, akiknek az online oktatás megoldása nehézségeket okozhat pályázhatnak a következő félévre,  2021.03.16-2021.06.30-ig.

Azok a hallgatók akik már nyertesek voltak és e lehetőséggel tovább élni szeretnének újra be kell adni a pályázatot.

Pályázatot kizárólag az Óbudai Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató adhat be. Pályázni a Neptun rendszeren keresztül lehet.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2020/21 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.