2012. január

E-leckekönyv műveletek menüpont helyes kezelése

Kedves Hallgatók!

A Neptun rendszerben a Tárgyak/E-leckekönyv műveletek menüpont arra szolgál, hogy a hallgatók megtekinthessék a bejegyzésre került érdemjegyeket. Az "Elutasítva" gomb abban az esetben használandó, ha a vizsgán kapott érdemjegy és a bejegyzésre került érdemjegy nem egyezik.

Amennyiben egy hallgató "Elégtelen" bejegyzést kapott egy tárgyból és szeretne egy következő vizsgára menni, nem szabad elutasítania a korábban kapott "Elégtelen" bejegyzést, hiszen ez is egy valós eredmény.
Amennyiben a hallgató nem jelöli be sem az "Elutasítva" sem az "Elfogadva" jelölőnégyzeteket, a határidő lejárta után automatikusan elfogadottnak kell tekinti a bejegyzéseket.

Tárgyfelvétel lehetőségének letiltása

Kedves Hallgatók!

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében az a hallgató, akinek pénzügyi tartozása van (pl.: költségtérítési díj, kollégiumi díj, pótdíj) nem kezdheti meg a következő félévet és nem vehet fel tantárgyat. Aki nem rendezi a tartozását 2012. január 13-ig, azoknak a tárgyfelvételét letiltjuk. A befizetés megtörténte után kérheti a Tanulmányi Osztályt a letiltás feloldására.
A letiltás NEM vonatozik a hallgató álltal kiírt aktív díjakra (IV-díj, aláíráspótlási díj).

Tárgyfelvétel 2011/12/2. félév

Kedves Hallgatók!

1)
A meghirdetésre kerülő tantárgyak adott félévi programját és követelményeit az intézeti honlapon a kari tantárgyfelvétel kezdete előtt 3 nappal el kell helyezni.
A hallgatók előzetesen vehetnek fel tárgyakat és jelentkeznek kurzusokra a hallgatói információs rendszerben 2012. február 1-ig.
A Neptun rendszer túlterhelését elkerülendő karonként eltérő időpontban lehet először tantárgyakat és kurzusokat felvenni:

BGK 2012. január 16. 12:00 órától
RKK 2012. január 17. 12:00 órától
KVK 2012. január 18. 12:00 órától
KGK 2012. január 19. 12:00 órától
NIK 2012. január 20. 12:00 órától