Tanári előképzés

Felhívás BSc alapszakos hallgatóknak

Mérnöktanár mesterképzéshez kapcsolódó, előképzésben történő részvétel

A következő félévben is lehetőség nyílik a nappali tagozatos BSc képzésben részt vevő hallgatók számára, hogy bekapcsolódjanak a 4 féléves, mesterszakos diplomát adó mérnöktanári előképzésbe, azaz pedagógiai és pszichológiai tantárgyakat teljesítsenek párhuzamos előképzésben, a mérnöktanári mesterképzés kínálatából.

Kurzusaink a munkaerő-piacon önmagában is jól kamatoztatható pszichológiai, pedagógiai és kommunikációs "soft skills" készségek fejlesztését kínálják.

Fejlesztik a résztvevők személyiségét, önismeretét, érzelmi intelligenciáját, szociális kompetenciáit, problémamegoldó-, döntéshozó- és konfliktuskezelő képességeit, kommunikációs készségeit.

Részletes információk az alábbi tájékoztatóban olvashatók: https://kvk.uni-obuda.hu/hallgatoknak/mernoktanari-elokepzes-bsc-hallgatoknak/

Érdeklődni a siegl.noemi@kvk.uni-obuda.hu e-mail címen vagy a 06-1-666-5389 telefonszámon lehet.