10. Savaria Filmszemle - Diákfilm

Savaria Filmakadémia Egyesület a 10. Savaria Filmszemléhez kapcsolódva pályázatot hirdet diákfilmek készítésére.

A pályázat célja:

A Savaria Filmszemle különdíja olyan pályaművet/pályaműveket kíván elismerésben részesíteni, amely/amelyek a hírközlés, a tág értelemben felfogott média és digitális kultúra, illetve a mozgóképszakma területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztését mutatják be, vagy ennek fontosságára hívják fel a figyelmet.

Az információs társadalomban a legújabb technológiák a mesterséges intelligenciától kezdve a blokkláncon, az NFT-n keresztül egészen a metaverzumig immár egyszerre társadalomformáló, és médiajelenségek is. A különdíj olyan pályaműveket kíván elismerésben részesíteni, melyek a médiatudatosságot, média írástudást, médiaértést fejlesztik, az online lehetőségek kihasználását támogatják, és ezzel párhuzamosan az online veszélyekkel szembeni küzdelmet erősítik.

Pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be minden magyarországi és határon túli 14-24 éves kor közötti középiskolás és egyetemista alkotó, vagy alkotócsoport.

Nevezési feltételek:

Nevezni műfaji megkötés nélkül, bármely technikával, 2021. január 1. után készült filmmel lehet, de a Savaria Filmszemle meghatároz kiemelten támogatott tematikus és műfaji szempontokat:

  • Mire jó az on-line tér! – az on-line média tudatos használatának előnyei, és az ebben rejlő lehetőségek, az életet megkönnyítő megoldások bemutatása, a használathoz kapcsolódó értékek, elvek, megközelítések, praktikumok bemutatása
  • Az új digitális jövő! – a legújabb technológiák (mesterséges intelligenciá, blokklánc, NFT, metaverzum, stb.) társadalom és személyiségformáló formáló hatásainak, az ehhez kapcsolódó médiajelenségek bemutatása, a technológia és a társadalom egymásra hatásának vizsgálata, ezekkel a jelenségekkel kapcsolatos elképzelések és elvárások felvázolása, kiemelten a gyermek és családvédelem területén
  • Veszélyek az on-line médiában! – a gyermekek és fiatalok hétköznapi médiahasználatával kapcsolatos veszélyes vagy ártalmas jelenségek, helyzetek, tendenciák, az ehhez kapcsolódó felhasználó szokások és attitűdök bemutatása, a jelenség mögötti okok és tendenciák feltárása

Kiemelt műfaj: portré – kiemelten támogatott a fenti jelenségeket a személyeken, csoportokon keresztül történő ábrázolása, azok életén, személyiségén, szokásain, hétköznapjain, társas kapcsolatain, társadalmi és szociális hátterén, élettörténetük kontextusán keresztül történő feldolgozása, az on-line média jelenségek összefüggéseinek feltárása más szokásokkal, helyzetekkel, és azoknak a személyek életére történő hatásának megjelenítése.

A pályaműveket két kategóriában várjuk:

  • Rövidfilm: (Maximum 3 perc terjedelmű filmes alkotás)
  • Film: (3 perc - 20 perc hosszúságú filmes alkotás)

Nevezési határidő: 2023. március 26.

Nevezési díj nincs! A Savaria Filmszemle nagyzsűrije által legjobbaknak talált filmek jutalomban részesülnek.

A nevezéssel, kategóriákkal, lebonyolítással kapcsolatos kérdéseket Lovass Tibor alapító elnöknek kérjük küldeni, a lovasstibor@gmail.com email címre.

Jelentkezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkaaMQOoIz0A1NkIuR_k-0d4MhH3W_cQJ_NEdZM0nQgUjh_Q/viewform