Rektori-kancellári körlevél a 2020/2021, tanév 2. félévének oktatásszervezési feladatairól

Tisztelt Hallgató!

Az Óbudai Egyetem a 2020/2021. tanév 2. félévét is digitális tanrendben kezdi meg.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet  14. § (1) bekezdése alapján a felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható, ezért  visszavonásig továbbra is érvényben van a 23/2020. (XI. 11.) Rektori - Kancellári Közös Utasítás az Óbudai Egyetemen a digitális tanrend bevezetéséről.

A hallgatók belépése az Egyetem területére továbbra is tilos. Ez alól kivételt képeznek a rektori engedéllyel rendelkező PhD hallgatók, az Egyetemmel demonstrátori és egyéb munkaszerződéssel rendelkező hallgatók, valamint a HÖK tisztségviselői. Az engedélyt az Egyetemre történő belépéskor fel kell mutatni, a személyazonosságot a portán arcképes igazolvánnyal igazolni kell. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni.

Amennyiben az ügy csak személyesen intézhető, előre időpontot kell egyeztetnie az ügyintézővel.

A végzett hallgatóinknak ezúton is gratulálunk. Sajnálattal kell közöljük, hogy a járványügyi helyzet miatt az oklevél/diplomaátadó ünnepségek nem rendezhetők meg. Az oklevelek és diplomák átvételi módjáról az illetékes Tanulmányi osztályok értesítést fognak küldeni.

A könyvtári szolgáltatások online érhetők el. Részletes tájékoztató: http://lib.uni-obuda.hu/

A végzett hallgatóknak a könyveket a telephelyi Könyvtárak által kijelölt helyeken kell leadniuk.

Az Egyetem a Kollégiumban csak az állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi hallgatók és oktatók, az üzemeltetésben, oktatásban résztvevő, egyéb feladatot ellátó, szakmai gyakorlaton résztvevő, tanulmányai mellett munkavégzésben résztvevő, járványügyi szempontból veszélyeztetett, valamint szociálisan rászoruló, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgár hallgatók számára, valamint a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára a kijelölt tagkollégiumban biztosítja az elhelyezést. A magyar hallgatók kollégiumi lakhatásának elbírálása rektori hatáskör.

A rektori engedély kérelem sablon a Kollégium honlapjáról letölthető: http://koll.uni-obuda.hu/hir.php?hir=20201111_rektorikerelem

A kérvényt kitöltve a kollégiumi jogviszonnyal érintett tagkollégium-vezetőnek kell elektronikusan elküldeni (szkennelve vagy lefotózva). Tehát semmi esetre sem a Rektornak közvetlenül. A visszaköltözés igényléséhez  gyakorlati kötelezettség, munkavégzés, illetve szociális indok adható meg.  Amennyiben a járványügyi helyzet nem rosszabbodik, a rektori engedélyt igénylő - engedély esetén - az eredeti kollégiumába tud visszaköltözni. A Kollégiumban a fokozott járványügyi intézkedések betartása kötelező.

Minden Hallgató kollégának sikeres félévet és jó egészséget kívánva

Prof. Dr. Kovács Levente
rektor

Ormándi Gabriella
kancellár


Dear Students,

The Óbuda University will start the Spring semester of 2020/2021 academic year in online work schedule.

The Joint Rector’s and Chancellor’s Instructions No. 23/2020 (XI. 11.) on the introduction of a digital curriculum at Óbuda University stays valid under the provisions of Government Decree 484/2020 (XI. 10.) regarding the second phase of protective measures to be applied in the emergency situation period.

Before further measures are taken, students shall be prohibited to enter the territory of the University. Exceptions with a Rector’s approval apply to PhD students, students having a work contract with the University as undergraduate teaching assistants or other, and Student Council officials. Permits are required to be presented upon entry to the University, and personal identity is must be proved by a photocard. Electronic rules of procedure shall be applied in case of all administrative issues of students.

If the case needs Your personal attendance, You must make an appointment with the administrator in advance.

Congratulations to our graduates. We inform You that due to the epidemiological situation, diploma / graduation ceremonies cannot be organized. Your Study Department will inform You about receiving process of diplomas.

During the period of digital education the University Library’s services are available exclusively online. For more information please visit: http://lib.uni-obuda.hu/

The graduated students must return books to locations designated by the on-site Libraries.

Student hostel accommodation shall be provided - at the designated member student hostel - only for foreign students and professors without a permanent address in Hungary, operating, educational or other staff, students of Hungarian citizenship with a permanent address in Hungary, and are internship trainees, or work beside their studies, are epidemiologically jeopardized, are socially exposed, as well as for those who perform their official home quarantine obligation at the student hostel.

Approving student hostel stays of Hungarian students is at the discretion of the Rector. Applications therefore – substantiated by reasons - must be submitted to the head of the student hostel concerned, but addressed to the Rector of Óbuda University.

The application form can be downloaded from the student hostel website:

http://koll.uni-obuda.hu/hir.php?hir=20201111_rektorikerelem

Strict emergency rules apply in the present epidemiological situation in the student hostels.

We wish all Students a successful semester in good health

Prof. Dr. Levente Kovács
Rector

Gabriella Ormándi
Chancellor