Óbudai Egyetem Ösztöndíj

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbiakban idézve az Óbudai Egyetem Ösztöndíj pályázati kiírásából szeretnénk felhívni a figyelmet a pályázás lehetőségére.

ÓBUDAI EGYETEM ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félév

1. A pályázat célja

Az Óbudai Egyetem Rektora az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben – az Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzatának rendelkezései alapján – pályázatot ír ki azon hallgatóknak, akik a tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő szakmai, tudományos, kulturális, közéleti vagy sporttevékenységet végeznek.

2. Pályázat benyújtására jogosultak, pályázati kategóriák

Jelen ösztöndíjpályázatra azon hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor alap- vagy mesterképzés keretében aktív hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemen, és legalább egy lezárt aktív félévvel már rendelkeznek.

Első féléves hallgató pályázata akkor vehető figyelembe, ha az Óbudai Egyetemen végzett tanulmányait jogfolytonosan folytatja, előző félévben aktív/passzív státusszal rendelkezett.

a. Kulturális és közéleti ösztöndíj

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiemelkedő teljesítése mellett olyan kulturális és/vagy közéleti tevékenységet végeznek, mely az Óbudai Egyetemhez kötődik.

b. Szakmai és tudományos ösztöndíj

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiváló teljesítése mellett kiemelkedő, országos és/vagy nemzetközi szinten jegyzett szakmai-tudományos teljesítménnyel, eredménnyel rendelkeznek.

c. Sport ösztöndíj

Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények érdemi teljesítése mellett kiemelkedő országos és/vagy nemzetközi szinten jegyzett sporteredménnyel rendelkeznek.

A pályázati kiírás egyben, valamint a hozzátartozó melléklet megtalálható a https://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/ weboldalon.