ELJÁRÁSREND A TÁVOKTATÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSRE AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

HALLGATÓKNAK

1 A jelenlegi helyzet

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Fenntartó által kiadott utasításban, valamint az Óbudai Egyetem (ÓE) által kiadott 2/2020. (III.11.) rektori-kancellári közös utasításban foglaltak szerint az ÓE a 2020. március 16-20-ig tartó tavaszi szünet után - a hallgatók oktatástól történő távoltartása érdekében - 2020. március 23-val kezdődően távoktatási munkarendre tér át.

2 Átállás távoktatási munkarendre

 1. 2020. március 23-án, hétfőn folytatódik az oktatás a szorgalmi időszak 5. oktatási hetével. Ettől kezdve az oktatásban a heti ütemtervet a szorgalmi időszakra meghatározott eredeti órarend szerint tartjuk a 14. oktatási hétig.
 2. 2020. március 20., péntekig az oktatók a Moodle rendszerben minden egyes, a Neptunban meghirdetett tantárgyra (ha nincs összevonva, akkor kurzusra) közzéteszik a módosított követelményrendszert, az oktatás módját és ütemezését. Ettől kezdve a hallgatók legkésőbb minden hét péntekig megkapják az azt követő hétre vonatkozó tananyagot. A hallgatók kötelesek az adott hétre közzétett tananyagot az előírt módon feldolgozni, az on-line konzultációkon részt venni, az ellenőrző teszteket elvégezni, a beadandó feladatokat a Moodle rendszerbe feltölteni.
 3. Az évvégi követelmények a távoktatási munkarend bevezetésével nem változnak. Mivel nem ismert az oktatástól való távoltartás feloldásának határideje, az on-line módon nem  megtartható laboratóriumi gyakorlatok órarendjéről, a vizsgaidőszakról és a félévzárással kapcsolatos határidőkről később rendelkezünk.
 4. A Könyvtár olvasótermei az oktatástól történő távoltartás ideje alatt zárva tartanak. Kölcsönzés és könyvek visszavitele nem lehetséges. Az on-line anyagok, valamint az adatbázisok elérhetők, és a Könyvtár munkatársai on-line vagy telefonos konzultációval állnak az olvasók rendelkezésére. Elérhetőség: http://lib.uni-obuda.hu/

3 Tudnivalók az on-line oktatásról

 1. Az oktatás alaprendszere az Egyetemen - az oktatástól való távoltartás időszaka alatt - a Moodle rendszer. Minden, a Neptunban szereplő kurzushoz a rendelkezésre álló tananyagok ide kerülnek feltöltésre. Amennyiben az oktatók anyagai más tárhelyen találhatók, akkor egy link fog az adott tárhelyre mutatni. A Moodle véges kapacitásai miatt a tanárok más, az oktatást és a kommunikációt támogató szoftvert is használhatnak, ezek elérhetőségét szintén a Moodle-ban közölni fogják.
 2. Az oktatás folyhat interaktív módon on-line vagy elektronikusan feltöltött tananyagokkal off-line formában is. On-line oktatás esetében az ütközések elkerülése érdekében a szorgalmi időszakra meghirdetett órarend szerint fogják az órát megtartani. Kivételt képezhetnek a Moodle/BigBlueButton segítségével megtartott órák, amelyek a szerver szűk kapacitása miatt más időpontra kerülhetnek. Erről a hallgatók a Moodle-ban értesítést kapnak.
 3. Az évközi számonkérés is on-line történik a Moodle keretében az oktatók által meghatározott módon, például tesztek, beadandó feladatok segítségével. Ezeket a folyamatos tanulás elősegítésére az oktatók ütemezni fogják.
 4. Minden Moodle kurzus kötelező eleme lesz a Közlemény és a Fórum használata:
  • a Közlemény tartalmazza az adott kurzusra vonatkozó évközi követelményeket, a tananyag feldolgozásának módját, időbeosztását, valamint a tervezett számonkéréseket;
  • a Fórum lesz az oktató és a hallgató kapcsolattartásának kötelező módja. Kérjük a hallgatókat, hogy csak ezen keresztül tegyék fel kérdéseiket. Ez azért hasznos, mert a válaszokat a többi résztvevő is olvashatja. Az oktatónak az általa meghatározott időszakonként, de legfeljebb 72 órán belül válaszolnia kell.
 5. Az oktatók a tananyagot Témákra fogják bontani. Egy Téma egy heti előadás/gyakorlat tananyagát és tennivalóit tartalmazza, a hozzá tartozó útmutatókkal, ellenőrző kérdésekkel és megoldandó feladatokkal.
 6. Mivel az oktatók jelen pillanatban az on-line tananyagok előkészítésével és az oktatás átszervezésével vannak elfoglalva, kérjük Önöket, hogy legyenek türelemmel, és várják meg az E-learning kurzusok kialakítását.

Az Egyetem igyekszik minden támogatást megadni ahhoz, hogy a hallgatók sikeresen teljesíthessék a félévet. Az on-line térben történő tanulás és oktatás azonban többletmunkát és megfelelő fegyelmet követel meg mind az oktatóktól, mind a hallgatóktól. A folyamatos hallgatói és oktatói munkát több szinten ellenőrizni fogjuk. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérem mindenki felelős hozzáállását.

Budapest, 2020. 03. 16.

Prof. Dr. Kovács Levente
rektor
s.k.