Beiratkozás a 2019/20/2 félévre (aktív vagy passzív státusszal)

Tisztelt Hallgató!

A 2019/20/2 félévre történő beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2019/20/2 félévtől a beiratkozási folyamat a lentebb részletezett két-két lépésben történik Aktív vagy Passzív státusz igénylése esetén.

 • 1. lépés - az igényelt státusz igényléséhez kapcsolódó feltétel teljesítése a Neptun rendszerben;
 • 2. lépés - az igényelt státuszhoz kapcsolódó elektronikus beiratkozási nyilatkozat indítása a Neptun rendszerben.

A lépésekhez kapcsolódó teendőket e levél második részében találja meg, Aktív és Passzív státusz igénylése esetén is külön részletezve.

Kérjük, hogy a leírt eljárási rendnek megfelelően a szükséges teendőket mielőbb végezze el a Neptun rendszerben.

Amennyiben már beállította a kari Tanulmányi Osztály Önnél az Aktív vagy Passzív státuszt, akkor a nyilatkozattételre már nincs szükség, illetve nem engedi a nyilatkozattételt a Neptun rendszer. A tavaszi féléve aktuális státuszát a Tanulmányok menü Féléves adatok menüpontjában - a legördülő menüben kiválasztott 2019/20/2 félévvel, majd a „Listáz” gombra kattintva - ellenőrizheti.

Amennyiben Aktív státusszal kíván iratkozni, de a 2019/20/2 félévben

 • kizárólag a K-MOOC rendszerben meghirdetett tárgy(ak)at vesz fel, illetve
 • külföldi Erasmus tanulmányokat folytat, és nem vesz fel ÓE-s tárgyat,

akkor szintén nincs szükség nyilatkozattételre, illetve nem engedi a nyilatkozattételt a rendszer.

Az „Aktív” státuszú félévre történő beiratkozáshoz az alábbi két teendőt kell a Neptun rendszerben az érintett hallgatóknak elvégeznie.

 1. Tárgy- és kurzusfelvétel a 2019/20/2 félévre a Tárgyak menü Tárgyfelvétel menüpontjában. Tárgy- és kurzusfelvételi határidő: 2020. február 6. (csütörtök) 23:59.
 2. Az aktuális (2019/20/2) félév aktív státuszáról szóló nyilatkozattétel az Ügyintézés menü Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontjában az „Aktív” státusz kijelölésével és a „Nyilatkozom” gombra kattintva véglegesíthető. Nyilatkozattételi határidő: 2020. február 14. (péntek).

Az Aktív státuszra történő beiratkozás elengedhetetlen feltétele annak, hogy:

 • a Moodle rendszerben megjelenjenek a felvett tárgyakhoz és kurzusokhoz kapcsolódó elektronikus tananyagok, amelyeket az oktató megoszt az adott kurzus hallgatóival a 2019/20/2 félévre. A Neptun és a Moodle rendszer közötti szinkronizáció (az elektronikus tananyagok megosztása) csak a fenti beiratkozási nyilatkozat megküldése után történik meg;
 • a hallgató 2019/20/2 félévben bármilyen ösztöndíjra jogosulttá váljon. A hallgatói ösztöndíj-jogosultság ellenőrzése - az adott ösztöndíjtól függően - első oktatási héttől (2020. február 10-től) indul;
 • utólagos tárgyfelvételre kizárólag az a hallgató jogosult (a szorgalmi időszak első két hetében), aki fenti beiratkozási nyilatkozattételnek eleget tett.

A „Passzív” státuszú félévre történő beiratkozáshoz az alábbi két teendőt kell a Neptun rendszerben az érintett hallgatóknak elvégeznie.

 1. Passzív félév beiktatása érdekében elektronikus kérelem indítása a 2019/20/2 félévre az Ügyintézés menü Kérvények menüpontjában. A kérelem beadása díjköteles (4000 Ft), melyet a rendszer a kérelem indítását követően automatikusan kiír a hallgató részére, és azt a Pénzügyek menü Befizetés menüpontjában kell teljesíteni. Kérelembeadási és díjfizetési határidő: 2020. február 7. (péntek) 23:59.
 2. Az aktuális (2019/20/2) félév passzív státuszáról szóló nyilatkozattétel az Ügyintézés menü Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontjában a „Passzív” státusz kijelölésével és a „Nyilatkozom” gombra kattintva véglegesíthető. Nyilatkozattételi határidő: 2020. február 14. (péntek).

Amennyiben hibás státuszú nyilatkozatot nyújtott be a Neptun rendszerben, azt haladéktalanul jelezze a tanulmányi előadója felé, a javítás/módosítás érdekében. A tanulmányi előadója nevét a Tanulmányok menü Képzés adatok menüpontjában találja meg (jobb oldalt) az „Ügyintéző” soron. A tanulmányi előadója elérhetőségeit a kari TO honlapokon találja meg.

Kérjük szíves közreműködését a beiratkozási folyamat gyors és gördülékeny lebonyolítása érdekében.

Üdvözlettel:
Oktatási Főigazgatóság