Csoportos mentálhigiénés tanácsadás / Önismereti, szociális készségfejlesztő csoport

Mi a célja?

A társas helyzetekben és kapcsolatok kialakításában nehézséggel küzdő, ezáltal nehezen beilleszkedő hallgatók készségfejlesztése, egy szakemberek segítségével működtetett és ez által védettebb közegben való megnyilvánulás lehetőségével. A szociális izolálódás, ezzel kapcsolatos szorongás csökkentése elősegítheti a hallgató szociális skillek fejlődését, önértékelés növelését.
Az egyetemi beilleszkedés nehézsége és az ezzel kapcsolatos stressz a hallgatók tanulmányi előmenetele, ill. a lemorzsolódás szempontjából is rizikófaktor lehet.

Kik vehetik igénybe?

Az Óbudai Egyetem minden karának hallgatói jelentkezhetnek. A csoporthoz való csatlakozás feltétele egyrészt, hogy a hallgató nem részesült korábban egyéni tanácsadásban az egyetemen, ill. egy előzetes interjún való részvétel. A beszélgetés célja a hallgatói problémáinak és motivációjának felmérése, aminek végén a szakember javaslatot tesz, hogy a csoportos tanácsadási folyamat adekvát lehet-e, ill. tájékoztatja a részvétel feltételeiről. A csoporton való részvétel térítésmentes.

Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezni vagy érdeklődni március 9-ig Vörös Ágotánál (voros.agota@ka.uni-obuda.hu) vagy Nyulászi Annánál (nyulaszi.anna@ka.uni-obuda.hu) lehet. Ezt követően van lehetőség az előzetes interjúhoz időpontot egyeztetni.

Hol kerül megrendezésre?

A találkozók a Tavaszmező utca 17 A épületének alagsorában a Hallgatói Központban lesznek megtartva.

Mikor van, meddig tart?

A csoport első alkalma március 20-án lesz és 8 héten keresztül tart. A csoport alkalmakat keddenként 12.00-13.30 között tartjuk.

Kik tartják?

Vörös Ágota tanácsadó szakpszichológus, Nyulászi Anna pszichológus

Mi a programja?

A csoport alkalmak során az ismerkedés, kapcsolatok kialakításának nehézségeire fókuszálunk közös gondolkodással, kölcsönös visszajelzéssel, illetve erre irányuló helyzetgyakorlatokkal. A társas interakcióban megjelenő kommunikációs problémák feltárása, felismerése és más, adaptívabb kezelési módok (pl. asszertív kommunikáció) kialakítása is részét képezi a folyamatnak.

Mit kell magukkal hozniuk a csoportra?

A csoportra semmilyen tárgyi eszközt nem kell hozniuk a résztvevőknek.
A csoport tagjai megfogalmazzák, miben kérik társaik segítségét, és a társaiktól egyéb visszajelzést is kaphatnak arról, milyen irányba lenne érdemes fejlődniük azon túl, amivel már eddig is tisztában voltak.

Mikor lehet hozzá csatlakozni? Mi van, ha valaki időközben kiesik a csoportból?

A csoport zárt, az előzetes beszélgetésen való részvételt követően első alkalommal lehet csatlakozni és a további alkalmakon is ebben az összetételben találkozzunk. A csoport zártságának előnye, hogy így kialakulhat egy bizalmi légkör a tagok között és az akkor az amúgy beilleszkedési vagy szociális készségek terén kihívásokkal küzdő hallgatók jobban fel tudnak oldódni, tudnak elmondani számukra problémás helyzeteket, illetve jobban végig tudunk menni egy előre tervezett struktúrán.
A résztvevőket tájékoztatjuk a keretekről (aktív és folyamatos részvétel az alkalmakon) és eldöntik, hogy azok vállalhatóak-e. Az esetleges alkalmi hiányzásokat egyénileg egyeztetjük a hallgatókkal, de ha valaki több, összefüggően – legalább 2-3 - alkalommal nem tud részt venni, akkor nem tud visszacsatlakozni a csoportba.
Ezzel együtt a lemorzsolódás miatt a csoport indításához szükséges létszáma 8 fő.

Mit nyer, mitől lesz jobb annak, aki jelentkezik, miért érdemes jelentkezni?

A jelentkezők a csoportban kommunikációs és szociális készségeiket fejleszthetik: egy biztonságos közösségben kaphatnak és adhatnak visszajelzéseket a többi csoporttagnak, felismerhetik/ráláthatnak kommunikációs nehézségeikre és erőforrásaikra, adaptív kommunikációs stílust alakíthatnak ki, ill. ennek hatására önismeretük gyarapodhat.