Tájékoztatás az átsorolási szabályok változásáról; tárgyfelvételi lehetőség a 2017/18/2 félévre

Tisztelt Hallgató!

Felhívjuk figyelmét, hogy minden tanév végén önköltséges képzésre kerülnek átsorolásra azok az állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulmányokat folytató aktív hallgatók, akik az adott tanévben (annak két félévében együttesen) nem teljesítik a 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 61. § (9) bekezdésében és 10. számú mellékletében meghatározott súlyozott tanulmányi átlagértéket, és emellett nem teljesítenek az adott tanév két félévében – félévenként - átlagosan 18 kreditet (adott tanévben tehát 36 kreditet).

A 2017/2018-as tanévben az előírt 36 teljesített kredit mellett legalább 2,50 súlyozott tanulmányi átlagot kell elérni az állami ösztöndíjas finanszírozási státusz megtartásához. Aki e két feltételt nem teljesíti, átsorolásra kerül a következő tanévben önköltséges képzésre.

Azon önköltséges hallgatók, akik a fenti feltételeket teljesítik, az átsorolási eljárás során felszabaduló állami ösztöndíjas helyekre nyújthatnak be átsorolási kérvényt a július-augusztusi időszakban, a TO értesítését (Neptun üzenet) követően.

Kérjük, hogy a fentiekre tekintettel tervezze meg a félévre felvett tárgyainak teljesítését!

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a nyelvoktatás átalakítása okán a 2017/18/2 félévre lehetőséget biztosítunk még a hallgatóknak általános és szaknyelvi tárgyak felvételére, a szabad kurzushelyek erejéig.

A Neptun rendszerben a tárgyfelvételi lehetőség e tárgyak esetében 2018.02.15. 8 órától 2018.02.19. 8 óráig kerül megnyitásra.

A felvehető tárgyak az alábbiak, melyek a nappali munkarend szerinti órarenddel kerülnek meghirdetésre:

  • Angol/német szaknyelv A - teljesítése a következő félévtől kritériumtárgy felvételére jogosít,
  • Angol/német Szaknyelv B (középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával) - teljesítése a következő félévtől kritériumtárgy felvételére jogosít,
  • Kritériumtárgyra felkészítő angol/német szaknyelv (sikeres szintfelmérővel) - teljesítése a következő félévtől kritériumtárgy felvételére jogosít,
  • Német kezdő/középhaladó/haladó nyelv
  • Orosz kezdő/középhaladó nyelv

Ezen kívül 2018.02.19-ig van lehetőség online tárgyak felvételére is a K-MOOC rendszerben, ahol az Óbudai Egyetem oktatói által hirdetett tárgyak mellett más magyar és határon túli intézmények meghirdetett tárgyai is felvehetők. A tárgyakhoz nem kapcsolódik kötelező órarendi elfoglaltság a szorgalmi időszakban, egyéni ütemben online formában van lehetőség az ismeretanyag elsajátítására.

A felvett tárgyat sikeresen teljesítő hallgatóknak az adott tárgy a Neptun rendszerben is felvételre kerül a vizsgaidőszakban, és a tárgy kreditértéke - alapvetően szabadon választható tárgyként - elszámolásra kerül a mintatantervi követelmények között is, valamint a fentebb jelzett súlyozott tanulmányi átlag meghatározásakor is. A nem vagy sikertelenül teljesített tárgyak nem kerülnek felvételre a Neptun rendszerben.

A tárgyak felvételére - első belépéskor egy gyors regisztrációt követően - az alábbi oldalon van lehetőség.

https://www.kmooc.uni-obuda.hu/

Fontos, hogy a Neptunban történő elszámoláshoz a "Hallgató vagyok" lehetőséget beállítva adja meg az Óbudai Egyetemet intézményként és a Neptun azonosítóját is.

A felvehető kurzusok listája az alábbi linken érhető el: https://www.kmooc.uni-obuda.hu/courses

Budapest, 2018. február 14.
Oktatási Főigazgatóság