Felhívás Erasmus+ és Kreditmobilitási egyéni mobilitási pályázat beadására

Pályázati felhívás 2017/2018 tanévre

Felhívás Erasmus+ és Kreditmobilitási egyéni mobilitási pályázat beadására

Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet hallgatói és oktatói, valamint nem oktatói személyzet számára az Erasmus+ és Kreditmobilitási programokban való egyéni mobilitás megvalósítására.

Pályázható mobilitás típusok hallgatóknak:

 • hallgatói tanulmányi célú mobilitás (1 vagy 2 szemeszter),
 • hallgatói szakmai gyakorlat (2-12 hónap),
 • frissdiplomás szakmai gyakorlat (2-12 hónap).

Pályázható mobilitás típusok oktatóknak/személyzetnek:

 • rövid távú oktatói mobilitás,
 • képzés, intézménylátogatás.

A pályázatok beadási határideje:

2017. szeptember 29. (péntek) éjfél.

Pályázatok benyújtása:
A pályázatokat elektronikus és papír alapú nyomtatványokkal kell benyújtani. Az elektronikus verzió benyújtása az Erasmus+ online regisztrációval történik. A papíralapú nyomtatványokat a kari koordinátorhoz kell benyújtani, valamennyi űrlap és dokumentum szabályos és maradéktalan kitöltésével.

A hallgatói űrlapok az alábbi útvonalon érhetők el:
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/urlapok
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/urlapok

Az oktatói űrlapok az alábbi útvonalon érhetők el:
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/oktatoknak/urlapok
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/urlapok

A személyzeti űrlapok a következő útvonalon érhetők el:
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/munkatarsaknak/urlapok

Hallgatói mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek

 • magyar vagy uniós állampolgárság, vagy más ország állampolgára, aki az ÓE-n tanul,
 • aktív hallgatói jogviszony,
 • legalább 2, azaz kettő lezárt félévvel rendelkezik,
 • szakmai gyakorlatra jelentkezés esetében fogadóintézmény bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, akár felsőoktatási intézmény is,
 • a fogadó intézményben végzendő tanulmányok / szakmai gyakorlatok feleljenek meg a későbbiekben megszerzendő diploma / képesítés céljainak és követelményeinek.

Oktatói, személyzeti mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek

 • magyar vagy uniós állampolgárság, aki az ÓE-vel munkaviszonnyal rendelkezik
 • oktatási mobilitás esetén az ÓE munkavállalója (óraadók is pályázhatnak),
 • képzési és intézménylátogatási célú mobilitás esetén az ÓE főállású munkavállalója,
 • az oktatói mobilitás időtartama Erasmus+ esetén min. 2 nap, Kreditmobilitás esetén 5 munkával töltött nap, ez időszak alatt minimum 8 órát kell tartani,
 • a képzési vagy intézménylátogatási célú mobilitás Erasmus+ esetén min. 2 nap,
 • oktatói/képzési/intézménylátogatási munkatervet kell kidolgozni.

Pénzügyi támogatás

A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja a következő weboldalakon található:

A hallgatók esetében:
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/hallgatoknak/informaciok
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/altalanos-informacio

Az oktatók esetében:
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/oktatoknak/informaciok
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/kredit-mobilitas/altalanos-informacio

A személyzet esetében:
http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/munkatarsaknak/informaciok

Bírálatok
A beérkezett pályázatok elbírálása a karokon meghatározott saját szempontrendszer alapján történik, nyelvi és motivációs beszélgetés lebonyolításával egyetemben.

Fair play megsértésének következményei
A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek.

A szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettségeket / szakmai gyakorlatot / friss diplomás szakmai gyakorlatot önhibájukból nem teljesítők a megítélt és folyósított pályázati támogatás egy részét vagy akár egészét vissza kell fizetniük.

A szerződésben vállalt oktatási / képzési / intézménylátogatási tevékenységet önhibájukból nem teljesítő oktatóknak / személyzetnek a megítélt és folyósított támogatás egy részét vagy akár teljes egészét vissza kell fizetniük.