Költségtérítési díj teljesítésének menete és a számlázási folyamat a Neptun Pénzügyi rendszerben

A költségtérítési díj teljesítésének két módja lehetséges:

 1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat
 2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat

Eljárás menete:

 • Banki átutalás keretében utalja át a Neptun gyűjtőszámlára a fizetendő költségtérítési díj összegét. (lásd: Neptun kódos levél, banki utalás) Ügyeljen a közlemény rovat helyes kitöltésére. Csak banki átutalás lehetséges!
 • Lépjen be a Neptun rendszerbe a http://neptun.uni-obuda.hu honlapról a kapott azonosítóval és jelszóval.
 • A Pénzügyek/Befizetés pontban állíthatja be a költségtérítési díj befizetőjét. Amennyiben a befizető nem a hallgató, akkor első lépésként a befizető (Partner: pl. szülő) adatait kell a Neptun rendszerben rögzíteni. Partner felvitelére a Pénzügyek/Beállítások/Partnerek Új partner felvitele gombra kattintva van lehetőség, ezután a Pénzügyek/Befizetés menüpontban már hozzá tudja rendelni az adott tételhez.
 • A végleges teljesítésről a beiratkozáskor kap bővebb felvilágosítást, amely alapján akkor kell a befizetést a Neptun rendszerben végrehajtania.
 • A Pénzügyek/Számlák menüpontban lehet kinyomtatni a teljesített tételekről készült számlákat.

 
2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be

A cég, gazdasági társaság részére a Neptun rendszerben kiállított számlák felelőse a Neptun Csoport számlázási ügyekkel foglalkozó kollégája.
A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be, akkor az alábbi rend szerint kell eljárni.

Eljárás menete

 • Jogi személy részére történő számlakérés esetén a hallgatónak kötelező egy Számlakérési nyilatkozatot kitöltenie. A nyilatkozat a www.neptun.uni-obuda.hu honlapon is megtalálható a „Nyomtatványok” menüpont alatt.
 • A nyilatkozatra a Tanulmányi Osztály előzetesen rávezeti a költségtérítési díjat, vagy a Neptun rendszerben kiírásra került tétel alapján a hallgató, vagy a hallgató tájékoztatása alapján a gazdasági társaság képviselője rögzíti a fizetendő összeget.
 • A hallgató a cég képviselőjével kitölteti, aláíratja és lepecsételteti a nyilatkozatot.
 • A Számlaigénylő nyilatkozatot beiratkozáskor a hallgató leadja a Tanulmányi Osztályon.
 • A kitöltött Számlakérési nyilatkozat leadásával egyidőben, a nyilatkozaton szereplő adatokat a hallgatónak rögzítenie kell a Neptun rendszerben is!
 • Befizető adatainak felvitele:
  • http://neptun.uni-obuda.hu honlapról belép hallgatóként a kapott azonosítóval és jelszóval a Neptun rendszerbe.
  • A Pénzügyek/Befizetés menüpontban a kiírt tétel sorában a "Lehetőségek - Befizető"-re kattintva tudják beállítani a befizetőt.
  • Az adatok rögzítése, illetve a szervezet kiválasztására, amennyiben a szervezet még nem szerepel a listában a "Pénzügyek/Beállítások/Szervezetek" menüpontban van lehetőség.
  • Cég esetében a szervezet típusa: ‘Partnerszervezet’. A felvitt új szervezetet a beállítás előtt el kell fogadtatni a Neptun csoporttal.

Amennyiben a hallgató nem rögzíti a Neptunban a befizető szervezet adatait és nem állítja be a kiírt költségtérítési díjhoz befizetőként, "Késedelmes hivatalos adatszolgáltatás" miatt pótdíjat vet ki a Neptun Csoport. Ennek mértékét a TTSZ szabályzat tartalmazza.

 • A helyesen kitöltött és rögzített nyilatkozatok alapján a cég részére az Egyetem kiállítja a számlát és postázza a cégnek. Az elkészült elektronikusan aláírt számlát a Hallgató a Pénzügyek/Számlák menüpontban letölti és kinyomtathatja. A kinyomatatott számlák a kinyomtatást követően már szabadon felhasználhatók, arra már nem szükséges az Egyetem aláírása és pecsétje.

A számlát befizetés előtt kell kérni. Kiállított számlát csak pótdíj díj ellenében áll módunkban módosítani, amely a hallgatót terheli!

A számlázási folyamat menetéről minden félév elején tájékoztatást kapnak a hallgatók, illetve a szükséges információk megtalálhatóak a www.neptun.uni-obuda.hu honlapon.

CsatolmányMéret
koltsegteritesi_dij_fizetese_2010.doc34 KB
koltsegteritesi dij_fizetese_szalma_bovebb2010.doc97.5 KB
szamlazas_light_2010.doc90.5 KB
szamlakeresinyilatkozat2010_OE.doc25 KB