Sportpályázat

A Budapesti Műszaki Főiskola Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet, amivel a főiskola segítséget nyújtana a hallgatói sporttevékenységekhez, valamint támogatná a sportrendezvények, versenyek rendezését-különös tekintettel a BMF hallgatói csoportok, közösségek szervezett testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásait.

Pályázat leadás határideje: 2009.  október 12. (hétfő) 15 óra
Hely: BMF KANDÓ Kar, HTI 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. C ép. 501.
Határidő után érkező pályázatot nem fogadunk el!

Pályázhatnak:

 • Hallgatók illetve hallgatói közösségek akik a BMF–en hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 • A BMF Testnevelési Intézete, kifejezetten hallgatói sportrendezvények támogatására.
 • A pályázatot hallgatói csoport esetén egy oktató, vagy szervezeti egység támogató javaslatával kell beadni.

A támogatás mértéke:

 • Egy pályázó közösség (vagy intézet) több pályázatot is beadhat.
 • Az elnyerhető támogatási összeget nem korlátozzuk.
 • A Sportpályázatokat Elbíráló Bizottság jogosult a pályázatban szereplő összeg csökkentett értékével támogatásra elfogadni a pályázatot. Ez esetben a pályázónak a döntés kihirdetésétől számított három munkanapon belül írásos formában (pl. e-mail) jeleznie kell, fenntartja-e igényét a csökkentett összegre.
 • Azonos célú pályázatoknál az önrésszel (más támogatásból származó pénzösszeggel, sporteszközzel, szállás lehetőséggel stb.) rendelkező pályázók előnyben részesülnek az elbírálásnál.

Pályázat beadása:

 1. A pályázatot kizárólag a sportpályázati űrlapon lehet benyújtani. Az űrlap elérhető a főiskolai, a Neptun és a HÖK honlapon is.
 2. A pályázatot két példányban (eredeti, egy másolat) kell beadni, lezárt borítékban.
 3. A borítékon fel kell tüntetni: SPORTPÁLYÁZAT 2009./II.

A pályázat elbírálása:

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek

 • elősegítik a főiskolán tanuló hallgatók önszervező, aktív, rendszeres testmozgását.
 • a BMF főiskolai illetve kollégiumi területeire szervezik a sportrendezvényt.
 • a pályázati támogatásokról (a három oktatóból, két HÖK képviselőből álló) Sportpályázatokat Elbíráló Bizottság dönt. A nyertes pályázatok listája és az összegek 2009. október 19-től megtekinthetők a főiskolai, a Neptun és a HÖK honlapján.
 • A pályázat eredményéről minden pályázó e-mailben kap értesítést (október  19-ig).

Elszámolás a pályázati összeggel:

A nyertes pályázó szerződést köt a Főiskolával. A szerződéskötés helye: BMF Oktatási Igazgatósága (1034, Bp. Doberdó u. 6 1.em/105) .
A pénzügyi támogatás utólag történik, a Főiskola nevére szóló számla ellenértékének a szolgáltató illetve az eladó részére történő átutalásával.   
A pénzügyi kifizetés feltétele a Bizottság elnöke által elfogadott teljesítési igazolás
Az elnyert támogatást úgy kell felhasználni, hogy a számla legkésőbb 2009. december 10-ig leadásra kerüljön az Oktatási Igazgatóságon.
A pályázati összeg elszámolásáért a pályázókat képviselő, a pályázati űrlapon adataival feltüntetett személy a felelős.

A teljesítés igazolásának módja:

A támogatott pályázati vállalások teljesüléséről a felelős pályázó írásbeli beszámolót köteles készíteni, (esetlegesen fotók, videók, prezentációk, stb.)és azt eljuttatni a Sportpályázatokat Elbíráló Bizottsághoz a tevékenység teljesülésétől számított 5 munkanapon belül.

Pályázat esetén az alábbiak fedezhetők számlával:

 • Sporteszköz
 • Terembérlet, pályabérlet
 • Játékvezető, túravezető
 • Belépők
 • Szálláshely (Konkrét verseny, esemény, rendezvény esetén!)
 • Nevezési díj
 • Sport díjak
 • Autóbusz bérleti díj

Nem finanszírozható költségek:

 • Egyéni utazási költség, gépkocsi elszámolás
 • Élelmiszer, ital
 • Étterem
 • Személyi kifizetések a főiskola oktatói, dolgozói és hallgatói számára a pályázatban végzett tevékenységükért
 • Bútor
 • Beruházási eszköz ( számítógép, nagy értékű szoftver ,  projektor, fényképezőgép stb. )
 • Extrém sportágak (kivéve barlangászat).
 • Motorsport

Pályázat elbírálásának határideje:   2009.  október  17-18.

Jó egészséget és jó sportolást!

Budapest, 2009. szeptember 30.

Balassy Imre sk.
Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottság
Elnöke

CsatolmányMéret
sportpalyazat_adatlap_2009.doc440.5 KB