Kulturális pályázat

Kulturális pályázat
2009-10-es oktatási év I. félévére

A Budapesti Műszaki Főiskola Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottsága pályázatot hirdet kulturális tevékenységek szervezésére különös tekintettel  a főiskola keretei között a  hallgatók részére szervezett illetve nyújtott: kulturális tevékenységre, rendezvényszervezésre, karrier,- életviteli-és tanulmányi tanácsadásra.
A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson művészeti, kulturális célú öntevékeny csoportok számára programjaik megvalósításához, valamint lehetőséget kívánunk teremteni egyes hallgatók művészeti tevékenységéhez, bemutatkozásához. Továbbá cél a kulturális események: koncertek, múzeumok, színházi programok megtekintésével a magasabb művészetek megismerésének támogatása.

Pályázat beadási határideje: 2009. október 5. hétfő 17 óra

A pályázat beadása: 1 db kinyomtatott eredetiben aláírt példány és e-mailben: csik.erzsebet@koll.bmf.hu ra
Beadás helye: BMF Kiss Árpád Tagkollégium - 1034 Budapest Doberdó út 6./A

Pályázók köre:
Öntevékeny csoportok, egyéni pályázók, hallgatói csoportok (kollégium, szak, tankör, kar, FHÖK).

Pályázati feltételek:

  • A pályázó BMF –en hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
  • Támogató , befogadó szervezet, szervezeti egység  annak vezetője
  • Tevékenységüket a főiskola és a hallgatók épülésére végzik vagy vállalják hogy megjelennek a főiskola nyilvánossága előtt. (műsor, kiállítás, program)
  • Legalább féléve végzik tevékenységüket.
  • Közösségek pályázhatnak kulturális programok megvalósítására ( színház, kiállítás, múzeum látogatás).

Pályázat beadásához szükséges mellékletek:

  1. Pályázati Adatlap értelemszerű kitöltése.
    Szakmai indoklás, tevékenység megnevezés,  működés körülményei, eddigi eredmények, tervek, tagság összetétele.
  2. Pénzügyi terv a pályázat megvalósításához
  3. Támogatói javaslat, nyilatkozat

A pályázaton nyert pénzt a főiskola pénzügyi rendszerén keresztül csak az elnyert támogatásra használhatja fel. A pályázóval a főiskola támogatási szerződést köt, melyben rögzítik a támogatott tevékenységeket és az erre adott pénzkeretet. A pályázó utófinanszírozásként kapja saját számlájára a bemutatott számlák értékét, vagy átutalással fizethetők a költségek.
A pályázat teljesüléséről a pályázó pénzügyi - és szakmai beszámolóval tartozik legkésőbb 2009. december 15-ig
A számlák elszámolása csak a bizottság vezetőjének teljesítési igazolása mellett történhet.

Pályázat elbírálásának határideje: 2009. október. 6. kedd

Budapest, 2009. szeptember 28.

Szabóné Csik Erzsébet
Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottság  elnöke

CsatolmányMéret
kulturalis_palyazat_adatlap_2009.doc437 KB