Felszólítás adatpótlásra

Tisztelt Hallgató!
 
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet 24§ (1) bekezdés e) pontja alapján, azok jogosultak egészségügyi ellátásra, akik az OEP nyilvántartásában szerepelnek.
A Főiskola felelőssége és kötelezettsége a hallgatók adatainak lejelentése a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) felé, amit akkor tud megtenni, ha a hallgató a TAJ és adóazonosító számát a Neptun rendszerben megadta.
Nyomatékosan felszólítjuk azokat a magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatókat, akiknél hiányzik az adó és/vagy TAJ szám, hogy az említett hiányosságait haladéktalanul, de legkésőbb 2009 szeptember 25-ig adja meg a Neptunban.
Ezt követően az adatok pótlására késedelmes adatszolgáltatás okán 2000 Ft-os díjat vetünk ki. Amennyiben az adatait 2009 október 02. péntekig sem pótolja, úgy a beiratkozását erre a félévre érvénytelenítjük.

Az érintett hallgatókat Neptun üzenetben és e-mailben is értesítettük.

Üdvözlettel:
Oktatási Igazgatóság