Regisztrációs hét

A hallgatók a regisztrációs hét második napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz 2009. szeptember 1. (kedd) 8:00 órától  2009. szeptember 3. (csütörtök) 24:00 óráig.

Regisztrációs hét: 2009. augusztus 31 - szeptember 4.

Első oktatási nap 2009. szeptember 7. (hétfő)

Az első oktatási hét "páratlan" hétnek minősül.

A Kari Kreditátviteli Bizottsághoz, Tanulmányi Bizottsághoz és Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.: a tantárgyi befogadási, passzív félév, párhuzamos képzés, átvételi kérvények, stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2009. augusztus 31. (A karok ettől korábbi időpontot is meghatározhatnak!)

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatók ellenőrzik a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeket.