Felszólítás tartozás rendezésére

Figyelem!

A TVSZ 11. § (3) illetve a TTSZ 28. § 17. bekezdése alapján nem iratkozhat a következõ félévre az a hallgató, akinek tartozása van. Ezért azon hallgatókat, akik 2009. szeptember 6-ig nem rendezik elõzõ évi tartozásaikat a 2009/2010/1. féléves beiratkozásukat érvénytelennek tekintjük, továbbá a tárgyfelvételüket törölni fogjuk.

TVSZ 11 § (3): "A főiskola egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,"

TTSZ 28. § "(17) Az a hallgató, aki a díjfizetési kötelezettségének az előírt határidőn belül nem, vagy nem teljes egészében tesz eleget, nem iratkozhat be, illetve a vizsgaidőszakot nem kezdheti el kivéve a (21) és (18) bekezdésben szereplő eseteket. A díjfizetési kötelezettség a hallgatói jogviszony idejére fennáll. Az ezen időszakra be nem fizetett költségtérítési díj utólagos beszedésére a főiskola a jogszabályokban biztosított kereteken belül intézkedik."

A tartozás a Pénzügyek/Befizetés menüpontban tekinthető meg, az Aktív tételek kilistázásával (félév: Minden félév) Amennyiben az egyenlegén nem rendelkezik a tartozás kiegyenlítéséhez szükséges összeggel, akkor a Neptun gyűjtőszámla egyenlegét, az alábbi számlaszámra való utalással tudja feltölteni:

11600006 - 00000000 - 06479015

A közlemény rovatba pedig kérnénk a neptunkódot és nevet is odaírni, az alábbi módon:
például: NK-ABC12R, Saját Neve

Felhívnám figyelmét, hogy az utalás ideje 2-3 munkanapot vesz igénybe!

A sikeres egyenleg feltöltést követően a tartozást a Pénzügyek/Befizetés menüpontban az aktív tételek leválogatását követően (lásd fent), a megfelelő sorok Befizet mezőjének bepipálásával, majd a Tovább gombra kattintással tudja befizetni. (további bővebb segítséget a Neptun tájékoztató füzetben találnak: https://neptun.bmf.hu/system/files/hallgatoi_fuzet_2009.pdf)

Figyelem! A tételek jogosságával, illetve a fenti döntéssel való kérdéseikkel a Tanulmányi Osztályokhoz fordulhatnak! (A Neptun csoportnak nem áll módjában a tételeket törölni.)

Kérem figyeljenek a fenti határidő szigorú betartására!

Tisztelettel:

Oktatási Igazgatóság
Rektori Hivatal