Tárgyfelvétel tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

1)

A meghirdetésre kerülő tantárgyak adott félévi programját és követelményeit az intézeti honlapon a tantárgyfelvétel időpontjáig (2009. január 12-ig) el kell helyezni.

A hallgatók előzetesen vehetnek fel tárgyakat és jelentkeznek kurzusokra a hallgatói információs rendszerben a vizsgaidőszak utolsó napja, azaz 2009. január 23-ig. A Neptun rendszer túlterhelését elkerülendő karonként eltérő időpontban lehet először tantárgyakat és kurzusokat felvenni:

KGK január 12. 8:00 órától
NIK január 12. 8:00 órától
BGK január 13. 8:00 órától
RKK január 13. 8:00 órától
KVK január 14. 8:00 órától

A hallgatóknak kötelezően fel kell venni előzetesen a tárgyakat és a kurzusokat, a regisztrációs héten már csak korrigálásra van lehetőség! A tantárgy illetve a kurzus felvételére az előkövetelmények teljesítése esetén van lehetőség.

Az előzetes időszakban is csak azok a hallgatók vehetik fel a tárgyat, akik a tárgy előkövetelményét már teljesítették!

2)

Információk a nem induló kurzusokkal kapcsolatban:
Az Intézet (hirdetőtábla, elektronikus forma stb.) közzéteszi a nem induló kurzusok listáját, továbbá a nem induló kurzusokon lévő hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül üzenetet küld.

3)

A hallgatók a regisztrációs hét második napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz 2009. január 27. (kedd) 8:00 órától 2009. január 29. (csütörtök) 24:00 óráig.

4)

Regisztrációs hét: 2009. január 26-30.
Első oktatási nap 2009. február 2. (hétfő)
Az első oktatási hét "páratlan" hétnek minősül.
A Kari Kreditátviteli Bizottsághoz, Tanulmányi Bizottsághoz és Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.: a tantárgyi befogadási, passzív félév, párhuzamos képzés, átvételi kérvények, stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2009. január 26. (A karok ettől korábbi időpontot is meghatározhatnak!)

5)

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatók ellenőrzik a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeket. Bővebb információ az indexbejegyzések ellenőrzéséről a következő helyen: http://neptun.bmf.hu/hir/08/12/indexbejegyzesek-ellenorzese

Üdvözlettel:

Neptun csoport