2008/09. 1. félév vizsgaidőszak FONTOS információk hallgatóknak!

A 2008/09. TANÉV 1. FÉLÉVÉNEK LEZÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FONTOS INFORMÁCIÓK HALLGATÓK RÉSZÉRE

1)
A 2008/09. tanév 1. félév vizsgaidőszakában jelentkezés a vizsgákra
A vizsgaidőszak:
Nappali tagozatos hallgatók esetén: 2008. december 15. - 2009. január 23. 18:00 óra
Nem nappali tagozatos hallgatók esetén: 2008. december 15. - 2009. január 24. 18:00 óra
2008. december 20. (szombat) munkanap (vizsganap)
2008. december 24 - 2009. január 4. között a főiskola zárva tart!
2009. január 10. (szombat) munkanap (vizsganap)

A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhetnek vizsgákra.
Egy tantárgy vizsgaidőpontjai közül csak egyre tud a hallgató jelentkezni. Tárgyanként az első vizsga alkalom és az első ismétlővizsga alkalom ingyenes, az ezt követő ismétlő javítóvizsgára csak akkor tud jelentkezni a hallgató, ha a vizsgaismétlési díját már befizette. (TVSZ 25.§)
A Neptun rendszer túlterhelését elkerülendő karonként eltérő időpontban lehet először jelentkezni vizsgára:
KGK december 1. 8:00 órától
NIK december 1. 8:00 órától
BGK december 2. 8:00 órától
RKK december 2. 8:00 órától
KVK december 3. 8:00 órától

A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.
Utólag nem lehet hallgatót felíratni a vizsgaalkalomra.

2)
FIGYELEM! Változás!
A Leckekönyvet a hallgató nem veheti fel a tanulmányi osztályon, így a hallgatónak személyazonosságát a vizsgán, hitelt érdemlő módon igazolnia kell, amelyre a személyi igazolvány, az útlevél, új típusú vezetői engedély (jogosítvány) ill. a diákigazolvány szolgál.
2008/09/1. félévtől nem kell a Leckekönyvbe beírni az eredményeket. Minden tanulmányi bejegyzést (aláírás, évközi jegy, vizsgajegy) vizsgalapon és a Neptun rendszerben kell nyilvántartani. A Leckekönyvbe a Tanulmányi Osztály fogja beragasztani a tantárgylistát és az eredménylistát a félév lezárása után.
Szóbeli vizsgán a vizsgáztatók a megszerzett osztályzatot közlik a hallgatóval, majd azonnal ráírják a vizsgalapra. Írásbeli vizsgák eredményét a vizsgáztató köteles a vizsga befejezését követő harmadik munkanap végéig (kivétel a vizsgaidőszak utolsó 3 napja, mert legkésőbb 2009. január 25. 23.59-ig valamennyi osztályzatot rögzíteni szükséges) kihirdetni illetve rögzíteni a Neptun rendszerben.
A vizsgán meg nem jelent hallgatók esetében a Neptun rendszerben a „Nem jelent meg” bejegyzés kerül az osztályzat helyére. Az igazolt távolmaradókat az oktató engedélye alapján az intézeti Neptun asszisztens törli a vizsgáról, az igazolatlan távolmaradók esetén a „Nem jelent meg” bejegyzés marad.
Legkésőbb a regisztrációs hét második napjának végéig a hallgató ellenőrzi a Neptunban megszerzett eredményeket, eltérés esetén azt az oktatóval tisztázza. Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni a regisztrációs hét végéig és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

3)
Aláíráspótló típusú vizsgákkal kapcsolatos információk
Az Aláíráspótló vizsgákra való jelentkezés feltételeiről és az aláíráspótlás díjának befizetési módjáról bővebben a http://neptun.bmf.hu oldalon, külön erről szóló leírásban olvashatnak.
Aláírás pótlása a vizsgaidőszakban (Vizsga követelményű tárgyak esetén):
• A „Megtagadva” bejegyzések feltétele a hallgatók aláíráspótlásra való jelentkezésének!
• pótlás: a vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikén, de csak egy alkalommal, legkésőbb 2009. január 6.
• az aláírás pótláshoz „Aláíráspótló vizsga” típusú vizsgaidőpontot kell kiírni, a pótlás különeljárási díj befizetéséhez kötött,
• az aláíráspótlásra a megelőző nap 12 óráig lehet jelentkeznie a hallgatónak, valamint eddig az időpontig kell kiírnia és befizetnie a hallgatónak az aláíráspótlás díját,
• ha a hallgató nem jelenik meg az aláíráspótláson és távollétét nem igazolja, akkor a Neptunba a „Nem jelent meg” bejegyzés kerül és abban a félévben a hallgató már nem jelentkezhet újabb aláíráspótlás vizsgára,
• ha a hallgató sikertelen aláíráspótló vizsgát tesz, akkor a Neptunba „Letiltva” bejegyzést kell rögzíteni,
• az oktató a Neptun rendszerben ellenőrizheti a befizetés meglétét

Évközi jegy pótlása a vizsgaidőszakban (Évközi jegy követelményű tárgyak esetén):
• Az „elégtelen” bejegyzések feltételei a hallgatók évközi jegy pótlásra való jelentkezésének
• pótlás: a vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikén, de csak egy alkalommal, legkésőbb 2009. január 6.
• az évközi jegy pótláshoz „Aláíráspótló vizsga” típusú vizsgaidőpontot kell kiírni, a pótlás különeljárási díj befizetéséhez kötött,
• az évközi jegy pótlásra a megelőző nap 12 óráig lehet jelentkeznie a hallgatónak, valamint eddig az időpontig kell kiírnia és befizetnie a hallgatónak az évközi jegy pótlásának díját,
• ha a hallgató igazolatlanul nem jelenik az évközi jegy pótláson, akkor a Neptunba a „Nem jelent meg” bejegyzés kerül és abban a félévben a hallgató már nem jelentkezhet újabb évközi jegy pótlásra
• az oktató a vizsgalapon ellenőrizheti a befizetés meglétét
FIGYELEM! Amíg a befizetés nem történik meg a http://neptun.bmf.hu oldalon is megtalálható leírásnak megfelelően, a rendszer nem engedi meg az adott Aláíráspótló típusú vizsgaalkalomra való feljelentkezést!
Ezért kérjük a hallgatókat, hogy körültekintően járjanak el pénzügyeikkel kapcsolatban, mert az említett díj csak a Neptun rendszeren keresztül fizethető be, Gyűjtőszámlás befizetéssel. Amennyiben utalnak a Gyűjtőszámlára, kérjük vegyék figyelembe, hogy az átfutási idő 3 munkanap, illetve hogy a vizsgákra mindig a vizsgát megelőző nap 12 óráig lehet jelentkezni!
2008. december 23. – 2009. január 4. között a Neptun Gyűjtőszámlára történő átutalások csak 2009. január 5-én kerülnek feldolgozásra!

4)
Vizsgákkal kapcsolatos egyéb információk
Minden vizsgára általánosan igaz, hogy a vizsgát megelőző nap 12 óráig lehet jelentkezni a vizsgára, valamint lejelentkezni is eddig az időpontig lehet!
Az intézeti Neptun asszisztens, ill. a vizsgáztató a jelentkezettek listáját a jelentkezési határidő után a hallgatói információs rendszerből kinyomtatja. A vizsgalapon azok szerepelnek, akik első vagy második alkalommal jelentkeztek a vizsgára vagy az elégtelen osztályzat(ok) illetve a vizsgáról történő igazolatlan hiányzás(ok) miatt a vizsgaismétlési díjat már befizették.
IV díjat akkor kell fizetni, ha ugyanabból a tárgyból a harmadik, vagy esetlegesen további vizsgaidőpontra szeretnének jelentkezni a hallgatók. A vizsgajelentkezések összességében számítanak, tehát esetleges tárgyújrafelvétel esetén a következő félévben nem nullázódnak!
Az Aláíráspótló típusú vizsgák nem számítanak bele az „elhasznált” vizsgaalkalmak közé!
A vizsgán meg nem jelent hallgatók esetében a Neptun rendszerben a „Nem jelent meg” bejegyzés kerül az osztályzat helyére. Az igazolt távolmaradókat az oktató engedélye alapján az intézeti Neptun asszisztens törli a vizsgáról, az igazolatlan távolmaradók esetén az „Nem jelent meg” bejegyzés marad. Ez utóbbi esetben az adott vizsga beszámít az „elhasznált” vizsgaalkalmak közé!
Amennyiben egy hallgató ugyanabból a tárgyból tett harmadik, illetve esetleges azt követő vizsgára jelentkezne, akkor IV díjat kell fizetnie. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy amíg a befizetés nem történik meg, addig a rendszer nem engedi meg a kérdéses vizsgaalkalomra való feljelentkezést!
Az a hallgató, aki BSc képzésen vesz rész, egy tantárgyból, két alkalommal kísérelheti meg a vizsga (szigorlat) letételét az adott vizsgaidőszakban, így a három tantárgyfelvétel esetén a vizsgák száma maximum 6 lehet.
Az a hallgató, aki nem BSc képzésben vesz részt, vagy mérnökinformatikus BSc szakos hallgató, aki tanulmányait 2004. szeptemberében kezdte meg, egy tantárgyból, három alkalommal kísérelheti meg a vizsga (szigorlat) letételét az adott vizsgaidőszakban, a három tantárgyfelvétel esetén a vizsgák száma maximum 7 lehet.

Neptun csoport Budapest, 2008. november 14.

CsatolmányMéret
vizsgaidoszak_tajekoztato_2008091.pdf81.29 KB