Kurzusfelvételi lehetőség Testnevelés tantárgyból! 2008/2009. I. félév

Kedves Hallgatók!

Ezennel szeretném az I. éves hallgatók figyelmét felhívni, illetve a II. és III. éves hallgatókat emlékeztetni arra, hogy a testnevelés tantárgy főiskolánkon kritérium tantárgy.
Ez azt jeleneti, hogy ennek teljesítése nélkül a hallgató nem bocsátható záróvizsgára!
A záróvizsgára bocsátás feltétele: két félévben az aláíráshoz szükséges követelmény teljesítése. 
A félévi aláírás megszerzéséhez szükséges követelmény főiskolánkon egységes, ezért – Kartól és Telephelytől függetlenül – a Testnevelési és Sport Intézet által meghirdetett kurzusok közül ki-ki, tetszés szerint választhat: telephelyet, tanárt, sportágat, és kurzust.

I. évfolyam első félévére beiratkozott Hallgatók figyelem, ha az – órarendjük ismeretében – idejük megengedi, akkor a tantárgyat Önök is felvehetik!
III. ÉVFOLYAM ELSŐ FÉLÉVÉRE BEIRÍTKOZOTT HALLGATÓK FIGYELEM!
Ha még nem szerezték meg a záróvizsgára bocsátáshoz szükséges két félév aláírását, akkor az elmaradásukat célszerű minél előbb pótolni!

FIGYELEM!
A BMF-en meghirdetett, valamennyi kurzus táblázatok formájában (órarendszerűen),
– Doberdó u., Kiscelli u., Népszínház u., Tavaszmező u. telephelyekre lebontott formában – valamennyi testnevelő tanárnál megtalálható!
A tantárgyat a regisztrációs héten felvehetik a Neptunon keresztül, vagy személyesen a telephelyi Testnevelőknél, illetve a Testnevelési és Sport Intézetben Lakatos Emese intézeti adminisztrátornál. Tel.: 453-28-56 (III., Kiscelli u 78-80.)

Telephelyi testnevelő tanárok
BMF-KGK-TSI telephely: 1032 Bp. Doberdó u. 6.
Dr. Borsos Ilona főiskolai docens, testnevelő tanár
Losonczi Anita, testnevelő tanár
Várhelyiné Kulcsár Magdolna, testnevelő tanár

BMF-KGK-TSI telephely: 1032 Bp. Kiscelli út 78-80.
Dr. Fehér Györgyné főiskolai docens, testnevelő tanár
Molnárné Pajor Beatrix, testnevelő tanár

BMF-KGK-TSI telephely: 1087 Budapest Tavaszmező u. 15-17.
Hőnig László, testnevelő tanár
Lévai Béla, testnevelő tanár

BMF-KGK-TSI telephely: 1081 Budapest Népszínház u. 8.
Szeibel Lajos, testnevelő tanár
Losonczi Anita, testnevelő tanár

Sok szeretettel várjuk Önöket: a Testnevelő tanárok és Dr. Fehér Györgyné TSI igazgató