Felvett hallgatók figyelmébe!

Tisztelt Hallgató!

A Budapesti Műszaki Főiskola a hallgatók adminisztrációs ügyeit a főiskola hálózatán működő NEPTUN programrendszerrel intézi. A Neptun rendszerrel kapcsolatos naprakész információkat, bővebb leírásokat, szabályzatokat megtalálja itt a BMF Neptun honlapján:
http://www.neptun.bmf.hu/
Annak érdekében, hogy a rendszerrel Ön is aktívan dolgozni tudjon, rendelkeznie kell: belépési azonosítóval (Neptun kód) és belépési jelszóval. A Neptun kódját és jelszavát a felvételi értesítő levélben közöljük. Ezúton szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az adatok védelme érdekében titkosan kezelje ezeket.
Belépési jelszavát az első belépéskor változtassa meg, egy tetszőleges 6-8 karakteres alfanumerikus jelszóra, amiben az ékezetes betűket és az Y, Z, 0 (nulla) karaktereket lehetőleg kerülje.
Fontos: Amennyiben a rendszer nem fogadja el az ebben a levélben szereplő belépési jelszavát, akkor keresse fel a tanulmányi előadóját!

A tanulmányai során felmerülő befizetési kötelezettségeit a Neptun pénzügyi rendszerén keresztül kell teljesítenie (használatának részletesebb leírását a Neptun honlapon találja). A befizetés teljesítésének feltétele, hogy az Ön egyéni gyűjtőszámláján megfelelő összegű fedezet álljon rendelkezésre. A fedezetet – a gyűjtőszámla feltöltését - az ERSTE Banknál vezetett
11600006-00000000-06479015 számú gyűjtőszámlára banki átutalással kell biztosítania, abból a pénzintézetből ahol Önnek saját folyószámlája van. A gyűjtőszámlára történő készpénzes vagy postai csekkes befizetést a Neptun rendszer nem tudja feldolgozni, ezért kérjük ezeket a befizetési formákat kerülje.
Az átutalási megbízás kitöltési mintája:
Kérjük, ügyeljen az átutalási megbízás pontos kitöltésére. Felhívjuk a figyelmét, hogy csak szabályosan kitöltött banki átutalási megbízáson érkező fedezetet tudunk elfogadni.
Az átutalási nyomtatványt az a bank bocsátja rendelkezésére, ahonnan a pénzügyi átutalást elindítja.
A közlemény rovatba feltétlen adja meg: NK-jel, kötőjellel a saját Neptun kódját és nevét!

MINTA:

A hallgató neve és számlaszáma: Minta Tímea, --
A jogosult neve és székhelye: Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest
Összeg: 5000 Ft
A jogosult számlaszáma: 11600006-00000000-06479015
Közlemény: NK–ABCDEF, Minta Tímea

A fegyelmezett munka egyik alapkövetelménye, hogy minden résztvevő csak a jogosultságának és a rendszer működtetési szabályainak megfelelő beavatkozásokat végezzen! Minden olyan próbálkozás, ami ennek megkerülésére irányul, a főiskola adminisztrációs rendjébe történő durva beavatkozásnak minősül és fegyelmi eljárást von maga után!
Ha a beiratkozáskor vagy a gyűjtőszámlára történő utaláskor kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a tanulmányi előadójához.