Sportpályázat 2008. I.

1. A pályázat tárgya, célja:

 • segítséget nyújtani a Budapesti Műszaki Főiskola hallgatói sporttevékenységeihez
 • támogatni a sportrendezvények, versenyek rendezését – különös tekintettel a BMF hallgatói csoportok, közösségek szervezett testnevelési oktatáson kívüli sportfoglalkozásait. (pl. sportszerek, sportmezek beszerzése, háziversenyek díjainak vásárlása stb.)
 • extrém sportágakat (kivéve barlangászatot), és motorsportot nem támogatunk.

2. Pályázhatnak:

 • BMF beiratkozott hallgatóiból álló közösségek
 • a BMF Testnevelési Intézete, kifejezetten hallgatói sportrendezvények támogatására

3. A támogatás mértéke:

 • Egy pályázó közösség (vagy intézet) több pályázatot is beadhat.
 • Az elnyerhető támogatási összeget nem korlátozzuk.
 • A Sportpályázatokat Elbíráló Bizottság jogosult a pályázatban szereplő összeg csökkentett értékével támogatásra elfogadni a pályázatot. Ez esetben a pályázónak a döntés kihirdetésétől számított három munkanapon belül írásos formában (pl. e-mail) jeleznie kell, fenntartja-e igényét a csökkentett összegre.
 • Azonos célú pályázatoknál az önrésszel (más támogatásból származó pénzösszeggel, sporteszközzel, szállás lehetőséggel stb.) rendelkező pályázók előnyben részesülnek az elbírálásnál.

4. A pályázat beadása:

 • A pályázatot kizárólag a sportpályázati űrlapon lehet benyújtani. Az űrlap hozzáférhető a főiskolai, a Neptun és a HÖK honlapon is.
 • A pályázatot két példányban (egy eredeti, egy másolat) kell beadni, lezárt borítékban. A leadás helye: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. C. ép. IV. em. 407. (MAI titkárság) Itt átvételi elismervényt kap a pályázó.
  A borítékon fel kell tüntetni: SPORTPÁLYÁZAT 2008./I.

5. A pályázat beadási határideje:
2008. február 19. 15.00 óra
Határidő után érkező pályázatot nem fogadunk el!

6. A pályázat elbírálása:
Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek

 • elősegítik a főiskolán tanuló hallgatók önszervező, aktív, rendszeres testmozgását.
 • a BMF főiskolai illetve kollégiumi területeire szervezik a sportrendezvényt.
 • a pályázati támogatásokról (a három oktatóból, két HÖK képviselőből álló) Sportpályázatokat Elbíráló Bizottság dönt. A nyertes pályázatok listája és az összegek 2008. február 28-tól megtekinthetők a főiskolai, a Neptun és a HÖK honlapján.
 • A pályázat eredményéről minden pályázó e-mailben kap értesítést (február 28-ig).

7. A pályázati keretösszeg:

"A sporttevékenység támogatási összege a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének e., pontja szerinti támogatás 10 %-a."
2008. február 1-től június 30-ig terjedő időszakra a meghirdetett keretösszeg 3,5 millió forint.

8. Elszámolás a pályázati összeggel:
Az elnyert támogatást 2008. június 30-ig fel kell használni.
Az elszámolást a BMF gazdálkodására érvényes, törvényes előírások szerint a Gazdasági Osztályon keresztül kell intézni. A nyertes pályázók kiadásaikat „átutalásos” módon rendezhetik. Hivatalos számla benyújtása kötelező!
A pályázati összeg elszámolásáért a pályázókat képviselő, a pályázati űrlapon adataival feltüntetett személy felelős.

9. A pályázati űrlap:
A támogatott pályázati vállalások teljesüléséről a felelős pályázó írásbeli beszámolót köteles készíteni, és azt eljuttatni a Sportpályázatokat Elbíráló Bizottsághoz a tevékenység teljesülésétől számított 5 munkanapon belül. Cím: lásd a 4. pontban.
10. A pályázati űrlap:
Letölthető a főiskola, a Neptun, a HÖK honlapjáról.
Hiányosan kitöltött űrlap esetén a pályázat sikertelen!

2008. február 4.

Sportpályázatokat Elbíráló Bizottság

CsatolmányMéret
sportpalyazat.pdf42.25 KB