Adó 1%

Kedves Hallgatók!
Tisztelt Szülők, Eltartók!

A 2006. évi adóbevallás során – az előző évekhez hasonlóan – mindenki dönthet arról, hogy befizetendő adója 1-1 %-át nem az APEH-hez fizeti be, hanem valamely egyház, illetve társadalmi szervezet részére juttassa el.

Az Adózás Rendjére vonatkozó törvény módosítása alapján ez évben második alkalommal van lehetőség arra, hogy adója 1%-át a Budapesti Műszaki Főiskola javára felajánlja. Kérjük Önöket, hogy erről a lehetőségről ismeretségi körüket, a hallgatók szüleiket is tájékoztassák.

(A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. Törvény 4.§. (1) bekezdésének i) pontja szerint – 2006. július 1-jétől – a civil kezdeményezettek körébe tartoznak a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmények is.)

A Budapesti Műszaki Főiskola a régió meghatározó felsőoktatási intézményeként az elmúlt évek során akadémiai programjának jelentős bővítését hajtotta végre, s meghatározó infrastrukturális fejlesztés hajtott végre, s tervez a következő időszakban is.

A felajánlott adókból befolyó összegből a főiskola a XXI. század követelményeit kielégítő épületek (pl. kollégium felújítás, információs központ) létesítését, illetve színvonalas üzemeltetését, az oktatás tárgyi feltételeinek javítását kívánja biztosítani.

A 2007-ben befolyt összeg 1.130.713 Ft, mely a józsefvárosi diákotthon udvarán hallgatói pihenő kialakítására, valamint a Tavaszmező utcai épületben a Hallgatói Önkormányzat irodáinak felújítására került felhasználásra. A 2008. évi felhasználásról a főiskola www.bmf.hu honlapján és a BMF Hírlevélen keresztül tájékoztatást adunk.

A felajánláshoz szükséges rendelkező nyilatkozat a főiskola honlapjáról letölthető, vagy a kari Tanulmányi osztályokon átvehető. A nyilatkozaton a főiskola 15329839-2-41 adószámát kell feltüntetni.

Köszönjük, hogy Ön és hozzátartozói, illetve a főiskolával szimpatizálók a személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Budapesti Műszaki Főiskola részére ajánlják fel.

Dr. Gáti József
kancellár