Költségtérítési díj teljesítésének menete és a számlázási folyamat a Neptun Pénzügyi rendszerben

1. évesek figyelem!

A költségtérítési díj teljesítésének két módja lehetséges:

 1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat
 2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be

 


1. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat

 

Az adólevonási lehetőség a befizetőt, mint hallgatót vagy a törvényben meghatározott hozzátartozóját illeti meg. Ilyen hozzátartozó a hallgató szülője (ideértve az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülőt is), nagyszülője, házastársa vagy testvére. A fent megnevezett személyek közül az adókedvezmény érvényesítésének lehetősége azt illeti meg, akit a hallgató kérésére az igazoláson befizetőként a főiskola feltüntetett.
Eljárás menete:

 • Banki átutalás keretében utalja át a Neptun gyűjtőszámlára a fizetendő költségtérítési díj összegét. (lásd. Neptun tájékoztató levél, banki átutalás) Ügyeljen a közlemény rovat helyes kitöltésére. Csak banki átutalás lehetséges! A banki átutalásnak legkésőbb 2007. szeptember 1-ig meg kell érkeznie a gyűjtőszámlára!
 • Lépjen be a Neptun rendszerbe a http://neptun.bmf.hu/ honlapról a kapott azonosítóval és jelszóval.
 • Pénzügyek / Befizetések pontban állíthatja be a költségtérítési díj befizetőjét. Amennyiben a befizető nem a hallgató, akkor első lépésként a befizető (Partner: pl. szülő) adatait kell a Neptun rendszerben rögzíteni.
 • Partner felvitelére a Saját adatok / Partnerek / Új partner felvitele felületen van lehetőség, ezután a Pénzügyek / Befizetések menüpontban már hozzá tudja rendelni az adott tételhez.
 • A végleges teljesítésről a beiratkozáskor kap bővebb felvilágosítást, amely alapján akkor kell a befizetést a Neptun rendszerben végrehajtania.
 • A Pénzügyek / Számlák menüpontban lehet kinyomtatni a teljesített tételekről készült számlákat.


2. A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be

Eljárás menete:

 • Jogi személy részére történő számlakérés esetén a hallgatónak kötelező egy Számlakérési nyilatkozatot kitöltenie. A Számlakérési nyilatkozat a Tanulmányi Osztályon kérhető.
 • A nyilatkozatra a Tanulmányi Osztály előzetesen rávezeti a költségtérítési díjat.
 • A hallgató a cég képviselőjével kitölteti, aláíratja és lepecsételteti a nyilatkozatot.
 • A Számlaigénylő nyilatkozatot beiratkozáskor a hallgató leadja a Tanulmányi Osztályon
  • A kitöltött nyilatkozat adatait rögzíti a hallgató Neptun rendszerbe:

- http://neptun.bmf.hu/ honlapról belép hallgatóként a kapott azonosítóval és jelszóval a Neptun rendszerbe.
- Az adatok rögzítése a következőképpen történik: Saját adatok / Szervezetek menüpont / Új szervezet felvétele gomb.
- Cég esetében a szervezet típusa: 'Egyéb szervezeti egység' megnevezést kell kiválasztani a legördülő listából.
- Kötelezően megadandó adatok: Név, Adószám, Számlázási cím
- Amennyiben a levelezési cím eltér a számlázási címtől, akkor a 'Mentés gomb' megnyomása után rögzíthető az 'Új felvitel' gomb megnyomására 'Értesítési címként'
- A helyesen kitöltött és rögzített nyilatkozatok alapján a cég részére a főiskola megküldi a számlát.

 • Amennyiben nem a hallgató fizeti ki a teljes költségtérítési díjat, abban az esetben a Pénzügyek/Befizetés-eknél a kiírt tétel mellett a "Megosztásra" kattintva megadható, hogy a befizetési kötelezettségek milyen formában, és a hivatalos befizetők között milyen arányban megosztva történjenek. Magánszemély esetén a "Befizető típusánál" a Partnert kell beállítani. Amennyiben a befizető nem a hallgató, akkor első lépésként a befizető adatait kell a Neptun rendszerben rögzíteni.
 • Partner felvitelére a Saját adatok/Partnerek/Új partner felvitele felületen van lehetőség.

- Az adólevonási lehetőség a befizetőt, mint hallgatót vagy a törvényben meghatározott hozzátartozóját illeti meg. Ilyen hozzátartozó a hallgató szülője (ideértve az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülőt is), nagyszülője, házastársa vagy testvére. A fent megnevezett személyek közül az adókedvezmény érvényesítésének lehetősége azt illeti meg, akit a hallgató kérésére az igazoláson befizetőként a főiskola feltüntetett.
- Fontos! Amennyiben a „Partner” mint magánszemély adóigazolást szeretne kérni a befizetendő tételről, akkor ezt az adóigazolás jelölőnégyzet beállításával kell kérvényeznie.